Darwinistlerin büyük utancı yine gündemde: Balinaların hayali evrimi hikayesini canlı tutmaya çalışan beyhude çabalar

 

            New Scientist dergisinde 4 Şubat 2009 tarihinde “Primitive Whales Gave Birth On Land” (İlkel Balinalar Karada Doğum Yapıyordu) başlığı altında bir yazı yayınlandı. Pakistan’da bulunan 47 milyon yıllık balina fosilleri üzerinde yapılan spekülasyonlar sonucunda söz konusu fosilin, balinaların hayali atası olduğu iddia edilmekte ve bunun balinaların atasının kara canlıları olduğuna dair Darwinist iddiayı desteklediği öne sürülmekteydi. Kısa bir süre içinde CNNTurk.com, Milliyet, Sabah gibi yerel haber sitelerinde de yer bulan söz konusu haber, hiçbir bilimsel delil sunmaksızın demagojik açıklamalarla okuyuculara sunulmuştu.
 
Söz konusu haberde bir dişi balina fosili ile birlikte bulunan balina ceninine ait fosil, Darwinistler tarafından alelacele spekülasyon malzemesi yapılmıştı. Buna göre, fosilin karada bulunuşunu Darwinistler, “balinanın hayali atası karadaydı” aldatmacasına bir delil olarak sunmaya çalışmışlardı. Aynı zamanda fosil bulgu üzerinde, doğum sırasında ölmüş olan balinadan, ceninin önce başının çıktığı öne sürülmekte ve bu da aynı iddiaya delil olarak sunulmaya çalışılmaktaydı.
 
Fakat balinalar hakkında yapılmış olan tüm Darwinist spekülasyonlar gibi bu iddia da büyük bir aldatmacaya dayanmaktadır.
 
Söz konusu fosil Pakistan’da bulunmuş olan bir fosildir. Bu bölge, bilindiği gibi, yoğun muson yağmurlarının etkisi ile sık sık sellere maruz kalan bir bölgedir. Bulunmuş olan fosilin kara değişimleri veya muhtemel bir sel baskını sırasında bu bölgeye taşınmış olma ihtimali son derece büyüktür. Nitekim çok iyi bilindiği gibi, milyonlarca yıl öncesine ait deniz canlılarının fosilleri, günümüzde karaların derin katmanlarında bulunabilmektedir. Darwinistler tarafından bugüne kadar spekülasyon malzemesi yapılamayan bu durum, konu balinalara geldiğinde, sahte teorilerine uygun düşeceği için hemen hayali “karadan suya geçiş” teorisine uydurulmaya çalışılmıştır.
 
Fosile bakıldığında ise, balinaların hayali evrimi için fosil üzerinde delil olarak gösterilmeye çalışılan detayların hiçbirinin evrim teorisine bir katkı sağlamadığı görülebilmektedir. Darwinistler, farklı balina türlerine ait, türün kendi içinde gerçekleşmesi muhtemel farklılaşmaları öne sürerek, bu canlının balinaların hayali atası olduğu iddiasındadırlar. Oysa, böyle bir iddiayı öne sürebilmek için Darwinistlerin öncelikle fosil üzerinde ara geçiş izlerini göstermeleri gerekir. Gelişmekte olan, körelmekte olan veya birinden diğerine geçiş yapmakta olan bir organın varlığını ortaya koymalıdırlar. Sahte evrime göre, rastgele meydana gelen hayali mutasyonların milyonlarca etkisi canlının üzerinde görülmeli, karadan denize hayali geçişte garip uzuvların varlığı somut şekilde gösterilebilmelidir. Fakat bunun yerine Darwinistler, doğum sırasında öncelikle başı çıkmakta olan bir ceninin varlığını delil gibi göstermeye çalışırlar. Oysa tıpkı insanlar ve diğer canlılar gibi balinaların da ters doğum yapma ihtimalleri bulunmaktadır. Hatta canlının ölümü, söz konusu durumdan bile kaynaklanmış olabilir.
 
Darwin’den günümüze kadar gelen utanç
 
Balinaların evrimi hikayesi Darwin’den bu yana Darwinistleri küçük düşüren en temel konuların başında gelir. Darwinistler, Darwin’in “balinalar, deniz kıyısında balık avlayan ayılardan evrimleşti” iddiasından bu yana bu utancı taşımaktadırlar. Ne var ki, aynı mantıksızlıkta iddialar üretmekten de geri kalmamaktadırlar. Her biri, çocukları dahi güldüren, ciddi mantık hezimetleri içeren bu iddialar, daima Darwinist iddiaların yalana dayandığını, insanların aldatıldıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu gibi iddialara verilmiş olan cevapları buradan okuyabilirsiniz.
 
Darwinistlerin içine düştükleri zorluk, açıklamasını yapamadıkları milyonlarca yaşayan fosile, bir yenisinin daha eklenmiş olmasıdır. Ara geçiş özelliği gösteren fosiller gösteremediklerinden, buldukları herhangi bir fosil üzerinde spekülasyon yapmaya çalışırlar. Oysa gerçekler ortadadır. Yer altından çıkarılmış yüz milyon fosil Darwinizm’i yerle bir etmiştir. Darwinistleri artık kurtaracak hiçbir şey kalmamıştır. TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL YOKTUR!
 
“Ara fosil bulundu” yalanlarına artık kimse itibar etmemektedir. Darwinistler, ilkokul çocuklarını bile aldatamamaktadırlar. Türkiye’de ve dünyada insanlar artık bilinçlenmişlerdir. Türkiye’de insanların %95’inin, hatta Darwin’in ana yurdu olan İngiltere’de bile insanların %75’nin evrime inanmıyor olması [1] bu gerçeği tüm açıklığıyla ortaya çıkarmaktadır. Doğumunun 200. yıldönümünde Darwin, kendi teorisiyle birlikte tüm dünya tarafından reddedilmiştir.[1] http://www.guardian.co.uk/science/2009/feb/01/evolution-darwin-survey-creationism

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/12724/Darwinistlerin-buyuk-utanci-yine-gundemde-Balinalarin-hayali-evrimi-hikayesini-canli-tutmaya-calisan-beyhude-cabalar