Darwinistlerin insanın hayali evrimine dair utanç senaryoları: Doğan medya grubu, hala insanları aldatabileceğini zannediyor

06.12.2008 tarihli Vatan gazetesinde “5 milyon yıl sonra insan” başlığı altında bir haber yayınlandı. Milliyet gazetesinde ve NTV web sitesinde tekrar eden bu haberde insanın, 5 milyon yıl sonra, sözde evrimleşerek adeta bir uzaylıya dönüşeceği iddia ediliyordu. Yazıda insanın, her milyon yılda bir, hayali şekilde değişerek garip görünümde bir mahluka dönüşeceği yine hayali çizimlerle resmedilmişti.
 
Bu büyük aldatmaca, Darwinizm’in çöküşünü hazmedemeyen bazı odakların, “bir ihtimal insanları aldatmaya devam ederiz” düşüncesiyle ortaya attıkları mantık dışı ve Darwinistler açısından utanç verici bir senaryodur. Darwinistler bu defa, topluma, insanın sözde evrimleştiği ve hatta bu hayali evrimin devam ettiği telkinini verebilmek için, uzaylı resimlerine başvurmaktadırlar.
 
Oysa tüm Darwinistlerin de çok iyi bildiği gibi, artık tüm dünyada İnsanlar evrİm teorİsİnİn kesİn ve büyük bİr yalan olduğunu bİlmektedİrler. İnsanlar artIk;
 
        İnsanın, bugünkü görünümü ve mükemmel hali ile binlerce yıl önce yoktan yaratIlmIş olduğunu,
        İnsanın tarihine ait bulunan tüm fosillerin bu kusursuz yaratIlIşI gösterdİğİnİ,
        Darwinistler tarafından insanın hayali evrimine delil olarak gösterilmeye çalışılan tüm fosillerin ya sahte olarak üretİldİklerİnİ ya da soyu tükenmİş maymunlara aİt olduğunu,
        Yeraltından çıkan 100 milyondan fazla fosilin TAMAMININ hİçbİr değİşİm geçİrmemİş mükemmel canlIlara aİt olduğunu,
        TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL OLMADIĞINI,
        Yaşayan fosİller vesilesiyle, canlıların milyonlarca yıl boyunca hiç değİşmeden kaldIklarInI, mükemmel görünüm ve yapIlarIyla bİr anda yoktan yaratIldIklarInI anlamIşlardIr.
        Bu fosilleri bİzzat İncelemİş, fosİl sergİlerİnde onlara ellerİyle dokunmuşlardIr.
 
Artık Darwinistlerin insanları, bunun aksİne İkna edebİlmelerİ mümkün değİldİr.
 
Hiçbir ara fosil olmayışının teorisi için en büyük itiraz olacağını, Darwin bile itiraf etmiştir:
 
Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat Nİçİn yeryüzünün sayIlamayacak kadar çok katmanInda gömülü olarak bulamIyoruz… Nİçİn her jeolojİk yapI ve her tabaka böyle bağlantIlarla dolu değİl? Jeolojİ İyİ derecelendİrİlmİş bİr süreç ortaya çIkarmamaktadIr ve belkİ de bu benİm teorİme karşI İlerİ sürülecek en büyük İtİraz olacaktIr. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)
 
Darwin, bu şekilde söylemiştir ve bu gerçekleşmiştir. 150 yıldan beri tek bir ara fosil bulunamamıştır. Bulunan fosillerin tümü ayrı müstakil canlılara ait fosillerdir. Darwin’in evrim teorisi bu açık gerçek karşısında kesin olarak çökmüştür.
 
İnsanlar artık, Darwinistlerin “çamurlu suda kendi kendine oluşan ilk hücre” senaryolarına da inanmamaktadırlar.
 
        Hücreyi oluşturan tek bir proteinin rastgele meydana gelmesinin 10950’de bir, yani İMKANSIZ olduğunu,
        dolayısıyla indirgenemez komplekslikteki hücre gibi muhteşem bir yapının tek bir parçasının bile ASLA TESADÜFEN OLUŞAMAYACAĞINI
çok İyİ bİlmektedİrler.
 
İnsanlar artık, Darwinistlerin, canlıların kökenine ve gelişimine dair yaptıkları tüm açıklamaların birer aldatmacadan ibaret olduğunu biliyorlar. Artık Darwinistlerin, İnsanlarI aldatabİlmelerİ İmkansIzdIr.
 
150 yıldan beri tek bir ara fosil bulunamamıştır bunların hepsi ayrı müstakil canlılara ait fosillerdir.
 
Dolayısıyla Darwinistlerin, engin hayal güçlerini yansıtan sahte çizimlerle insanları aldatmaya yönelik boş çırpınışları, Darwİnİstlerİ yalnIzca küçük düşürmektedİr. Bu çabalar, yalnIzca, Darwİnİzm’İn çöküşünün bİr İlanIdIr. Başka bİr amaca hİzmet etmemektedİr.
 
Ayrıca hatırlatmak gerekirse, bundan yalnızca iki ay önce Vatan gazetesi de dahil olmak üzere tüm Doğan grubuna ait basın organlarında yayınlanan bir başka propaganda haberinde, “insanın hayali evriminin artık durduğu” iddia edilmiştir. Birbiriyle tamamen çelişen bu izahlar, yapılan haberlerin yalnızca ne olursa olsun Darwinizm’in propagandasını yapma amaçlı olduğu, bunlar için delil ve mantık aranmadığı, yalnızca “ne kadar iyi propaganda yaparsam o kadar çok taraftar bulurum” düşüncesine dayandığı izlenimi vermektedir. İşte bu, 150 yıldır süregelen klasik, tüm dünyada uygulanan bilindik Darwinist demagoji yöntemidir. Evrimi savunmak için hiçbir bilimsel delil ve mantıklı izah yoktur. Amaç sadece, bir aldatmacaya insanları alıştırabilmek, onları buna inandırabilmektir.

Ama artık bu aldatmaca olduğu gibi deşifre olmuştur. Darwinizm çürüyüp gitmiş, Darwinist sahtekarlıkların ve Darwinist demagojinin ortaya çıkmasıyla bu sahte ideolojinin dayanak noktası kalmamıştır. İnsanlar Yaratılış delillerini, değişmeden kalmış 100 milyon fosili görmüşler ve Darwinizm masallarının saçmalığına ispatlı ve delilli olarak şahit olmuşlardır. Artık insanların Darwinizm yalanına kanmaları Allah’ın izniyle imkansızdır. Science dergisinin de belgelediği gibi, Türkiye’nin %90’ı artık evrime inanmamaktadır. (Science, 11 Ağustos 2006: 765-766) Yaratılış Atlası, tüm dünyada Darwinist diktatörlüğün sonunun gelmesine vesile olmuştur. Evrim aldatmacasını ayakta tutabilmenin artık hiçbir yolu yoktur.

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/11768/Darwinistlerin-insanin-hayali-evrimine-dair-utanc-senaryolari-Dogan-medya-grubu-hala-insanlari-aldatabilecegini-zannediyor