Darwinistlerin sahte spekülasyon malzemeleri: Soyu tükenmiş dinozorlar

Dinozorların hayali evriminin bu kadar fazla gündem yapılmasının tek bir sebebi vardır: dinozorların soyunun tükenmiş olması. Darwinistler, bu canlıların geride kalmış iskeletlerini alır ve bunların üzerinde istedikleri gibi spekülasyon yaparlar. “Benzer yapı” adını vererek, pulun tüylere dönüştüğü, kanatların kendiliğinden oluştuğu, yerde yaşayan bir sürüngenin kanatlanarak uçtuğu gibi hikayelerini rahatlıkla anlatabilirler. Onlara göre ne de olsa bunu okuyan halk, fosilin gerçek niteliğinden haberdar değildir. Ve ne de olsa, canlı dinozorlar üzerinde bunu test edebilme imkanımız yoktur. Dolayısıyla bilimsellik adı altında istenen yalanı söyleyebileceklerini, bir bulguyu istenen şekilde okuyucularına sunabileceklerini zannederler. Ancak Darwinistler yanılmaktadır. Artık halk Darwinistlerin taraflı, yalan haberlerine kanmamakta, araştırarak gerçekleri görmektedir.


Coelacanth

Darwinistlerin sahtekarlığını ortaya çıkaran en iyi örnek Coelacanth olmuştur. Darwinistler, soyunun tükendiğini zannettikleri Coelacanth hakkında olmadık uydurma senaryolar sıralarken, canlının hala yaşamakta olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla Darwinistlerin bu canlı üzerinde yaptıkları tüm spekülasyonların uydurma olduğu ortaya çıkmıştır. Coelacanth, Darwinist sahtekarlığın boyutlarını anlamak bakımından oldukça önemli bir örnektir.

İşte tüm diğer soyu tükenmiş canlı fosillerinde olduğu gibi, dinozor fosilleri üzerinde de yapılan şey budur. Darwinistler, kuşlardan tamamen farklı yapıda sürüngenler olan dinozorların kuşların atası olduğu iddiasındadırlar. Hatta kimileri, tüm dinozorların ara form olduğunu iddia edecek kadar ileri gitmektedirler. İşte bütün bunların tek nedeni, dinozorların soylarının tükenmiş olması ve bu nedenle de Darwinistler için iyi birer malzeme olmalarıdır.

Bugünlerde gündeme yeni bir iddia gelmiştir. Bu, Telegraph gazetesinin internet sitesinde ve aynı zamanda ülkemizde Milliyet gazetesi internet sitesinde de konu edilen dinozorların kur yapmak için kanatlar edindikleri yönündeki iddiadır. Buna göre mükemmel yapıdaki kusursuz canlılar olan dinozorlar, günün birinde kur yapmak amacıyla kanat geliştirmeye karar vermiştir. Ve Darwinistlere göre bunun hemen ardından günümüzün muhteşem komplekslikteki olağanüstü Yaratılış harikası olan kuşlara dönüşmüşlerdir. (Darwinistlerin konuyla ilgili bir önceki iddiası dinozorların sinek yakalamaya çalışırken kuşa dönüştükleri yönündeki saçma iddia idi. Şimdiki iddia, “mükemmel uçucu sineğin orada nasıl bulunduğu” sorusu karşısında afallayan Darwinistlerin durumu örtbas edebilmek için başvurdukları yeni yöntem gibi gözükmektedir.)

Bu sahtekarlığa insanlarımızın aldanmayacağı ortadadır. Fakat Darwinist safsatanın bilimsel olarak nasıl büyük bir açmaz içerdiğinin özetini de vermek yerinde olacaktır: 

      Bir sürüngen familyası olan dinozorlar mükemmel yapılı, olağanüstü büyüklükteki mükemmel canlılardır. Bu canlıların hayali şekilde değişim geçirerek yine olağanüstü kompleks yapıdaki, son derece farklı özelliklere sahip kuşlara dönüşmesi İMKANSIZDIR. 

      Dinozordan kuşa geçişi göstermesi gereken TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL YOKTUR. Darwinistler, ara fosil iddialarıyla yalan söylemektedirler. Ara form olarak iddia ettikleri canlıların tümünün, ya tam dinozor ya da tam bir kuş olduğu kesin olarak ortaya çıkmıştır. 

       Archaeopteryx’in mükemmel bir uçucu kuş olduğu kesin ve bilimsel delillerle ortaya çıkarılmıştır. 
      Darwinistlerin dinozordan kuşa hayali geçişin olduğu iddia ettikleri dönemde yaşayan mükemmel uçucu kuş fosili bulunmaktadır. (bkz. http://www.yaratilismuzesi.com/fosiller/fosil.php?Id=2440 ve http://www.yaratilismuzesi.com/fosiller/fosil.php?Id=7447

       Darwinistlerin dinozorlar üzerinde “tüy” dedikleri yapıların tümünün canlının üzerindeki zar katmanlarının fosilleşmiş hali olduğu ortaya çıkmıştır. Darwinistler, bu yorumlarla insanları yıllarca aldatmışlardır

       Birer sürüngen olan dinozorların soğukkanlı oluşu, pullara sahip oluşları, iki ayaklı asimetrik bir yürüme şekli ile hareket etmeleri ve bunun gibi olağanüstü derin farklar, dinozor-kuş hayali evrimini imkansız kılmaktadır

       Dinozorların küçük boyda olanları Darwinistler tarafından hayali ara geçişe delil gösterilmeye çalışılır.  Oysa bunlar, kemik yapılarından da kesin olarak anlaşıldığı gibi, dinozorların farklı türleri değil, yavru dinozorlardan başka bir şey değildir. 

 
 


Küçük ve büyük boylu dinozorların kemik yapıları üzerinde yapılan inceleme, küçük boylu dinozorların farklı bir dinozor türü değil, yavru dinozorlar olduklarını ortaya çıkarmıştır. (Scientific American, Special Edition, Vol 14, no 2, s. 28)

 

Dinozorların kanatlanıp kuş oldukları iddiası, hiçbir bilimsel değeri olmayan ve defalarca çürütülmüş olan büyük bir aldatmacadır.Darwinistler eski demagojik taktiklerin hala başarılı olabileceğine inanarak bu tür aldatmacalara devam etmektedirler. Oysa dünya çapında insanlar artık ara fosil diye bir şey olmadığını ve 250 milyon fosilin Yaratılış gerçeğini ispat ettiğini öğrenmişlerdir. İşte bu yüzden Darwinistlerin artık insanları aldatabilme yolu kalmamıştır. Telegraph internet sitesine ve ülkemizde bu konuyu bilimsel bir habermiş gibi sunan yayınlara artık herkesin bildiği bu gerçeği kabul etmelerini tavsiye ediyoruz.

http://harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Sahtekarliklari/17082/Darwinistlerin-sahte-spekulasyon-malzemeleri-Soyu-tukenmis-dinozorlar