Darwinistlerin Yeni Taktiği: Ceza Alan Darwinist Öğretmen, Özür Dileyen Darwinist İmam ve Sözde ”Mağdur Darwinizm”


Darwinistler bilimden korktukları için propaganda taktikleriyle hareket ederler. Propaganda taktiklerini bir büyü metodu olarak kullanırlar. İnsanların düşünmelerine, gerçek bilimsel delilleri incelemelerine fırsat vermeden onları hipnoz ederler. Nitekim dünyada milyonlarca insanın yıllardır evrim sahtekarlığının peşinden gitmesinin nedeni, Darwinistlerin bu büyüsüne bilerek veya bilmeyerek kapılmış olmalarıdır.

Darwinistlerin bu sahte büyüyü devam ettirebilmek için son taktikleri kendilerine “mağdur” görünümü vermek oldu. Önce bir ilkokul 5. sınıf öğretmeninin sınıfta evrim anlattığı için ceza aldığı haberi Darwinist kaynaklar tarafından gündem yapıldı. Ardından Guardian gazetesinin internet sitesinde yayınlanan bir yazısında evrimi savunan Darwinist bir imamın “aldığı sözde tepkilerden” dolayı özür dilemesini ve sözlerini geri aldığını manşetlere taşıdılar. Bu haber dünyanın en tanınmış Amerikan ve Avrupa gazete ve haber sitelerinde en ön sıralarda yerini aldı. Bu sahte haberlerle okuyucuya ”Mağdur Darwinistler” mesajı verilmeye çalışılmaktaydı: Sözde baskı altındaki Darwinistler, sözde haksızlığa uğramakta, mağdur konuma düşmektelerdi. Darwinistler bu defada insanları böyle bir aldatmaca ile aldatmaya kalkışmışlardı.

Bu acındırma politikası, bilimin darmakeşan ettiği Darwinistler için son dönemlerin en popüler sahtekarlık yöntemi olarak yerini aldı. İnsanlardaki büyü etkisini derinleştirmek için, sanki evrim bir gerçekmiş ama eleştirilerek ve yalanlanarak haksızlığa uğruyormuş gibi bir izlenim verilmeye çalışılıyordu. Oynanan oyun öylesine kurnazcaydı ki, konu hakkında bilgisi olmayan bir kişi kolayca Darwinistlerin büyük bir baskı altında olduklarını, hatta gerçek bilimsel bir teorinin sindirilmeye çalışıldığını düşünerek ciddi bir yanılgıya düşebilirdi.

Bu kurnazca oyuna karşı dikkatli olmak gerekmektedir. “Mağdur Darwinizm” safsatası, dünya üzerinde kapsamlı şekilde oynanan Darwinist oyunun yalnızca bir parçasıdır.

Evrim; eleştirilerek, bilimsel olarak yalanlanarak yok edilmesi gereken bir vebadır

Evrim, 150 yıldan fazla bir zaman boyunca insanların zihinlerini kirletmiş, insanları Allah inancından uzaklaştırmaya çalışmış, ateizmin, komünizmin, faşizmin temelini oluşturmuş, bütün dünyaya kötülüklerin her türlüsünü, zulmü, savaşları ve her türlü terör ve cinayeti, dejenerasyonu, sevgisizliği, nefreti, öfkeyi getirmiş olan bir vebadır. Evrim,kitle telkinini sahtekarlıklarla yapmıştır.İnsanlarda hipnoz etkisi oluşturmak için bilimi kullanmıştır, bilim ile sahtekarlık yapmıştır. Kitleleri aldatmış, kitlelere bir yalanı dayatmıştır. Evrim, tarihin en büyük bilim sahtekarlığı, insanları inkara ve şiddete yönelten bir pagan dinidir. Deccalin en büyük oyunu, tüm dünyayı saran en büyük fitnesidir. Dolayısıyla evrim, her an her yerde yerle bir edilmesi gereken en şiddetli vebadır.

Bilim, evrimi yerle bir etmiştir. Dünyada pervasızca spekülasyonyapan, bilimi kullanarak insanlara açıkça yalan söyleyen Darwinist bilim adamları, tek bir tane proteinin nasıl oluştuğunu açıklayamamaktadırlar. Evrim, gözle görülmeyen tek bir protein karşısında çoktan yerle bir olmuştur.

Darwinistler, protein karşısındaki büyük yenilgilerinin ardından, 350 milyondan fazla fosil karşısında da en büyük yenilgiyi almışlardır. Canlıların milyonlarca yıldır hiç değişmediğini ve tek bir tane bile ara fosil olmadığını ispat eden bu fosiller ile tüm iddiaları ortadan kalkmıştır.

Dolayısıyla insanlara zorla dayatılan bu sahtekarlık, mutlaka her türlü bilimsel delille yok edilmelidir.

“Mağdur Darwinizm” propagandası yalandır. Evrim tüm dünyaya hakim bir Darwinist diktatörlük tarafından korunmaktadır.

Mağdur Darwinizm propagandası büyük bir yalandır, çünkü;

Darwinizm şu anda bütün dünyayı etkisi altına almış olan bir DARWİNİST DİKTATÖRLÜK tarafından korunmaktadır.

Evrim şu anda BÜTÜN DÜNYADA RESMİ OLARAK OKUTULMAKTADIR. Devlet kurumları tarafından RESMİ İDEOLOJİ OLARAK BENİMSENMİŞTİR. Darwinizm, devlet kurumlarının himayesi altındadır.

Devletlerin en büyük BASIN YAYIN ORGANLARININ BAŞLICALARI DARWİNİST DİKTATÖRLÜĞÜN TEKELİNDEDİR. Sahtekarca yayınlar, yalan haberler istenildiği anda tüm dünyada söz konusu basın kanalıyla yaygınlaştırılmaktadır. Aynı basın, anti-Darwinist çalışmaları yermek, evrime karşı çıkanları susturmak ve bu kişilere karşı kamuoyu oluşturmak için de görev başındadır.

Dünyada MİLYONLARCA DOLAR EVRİM PROPAGANDASI İÇİN AYRILMIŞTIR. Kanser gibi çeşitli hastalıklara ayrılabilecek, tıpta çok büyük ve faydalı gelişmeler için kullanılabilecek bu paralar bir sahtekarlık için harcanmakta ve heba olmaktadır.

Üniversitelerde profesörler, okullarda hocalar EVRİMİ ANLATMAK ZORUNDADIRLAR. Evrimi sorgulayan herhangi bir eğitmen DERHAL İŞİNDEN ALINMAKTADIR.

Anti-Darwinist görüşleri nedeniyle İsrail’de işinden alınan Eğitim Bakanlığı bilim bölümü başkanı Dr. Gavriel Avital

EVRİMİ SORGULAYAN HERHANGİ BİR ÖĞRENCİNİN SINIF GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Sınıf geçebilmesi, bir kariyer edinmesi için mutlaka evrim taraftarıymış gibi görünmesi gereklidir.

ANTİ-DARWİNİSTDÜŞÜNCEDE OLAN KİŞİLERİN DEVLET KURUMLARINDA YER ALMALARI İMKANSIZDIR. Anti-Darwinist faaliyetleri fark edildiği anda bu kişiler hakkında oldukça kapsamlı bir aleyhte propaganda başlamaktadır. Bu kişilerin başka bir yerde iş bulmaları da mümkün olmamaktadır.

Tüm dünyada ittifak halinde, EVRİME KARŞI TEK BİR SÖZ BİLE EDİLEMEMEKTEDİR. Bunu yapanlar, ŞİDDETLİ BASKI, DAYATMA VE DİKTA YÖNTEMLERİYLE PASİFİZE EDİLMEKTEDİRLER.

Bütün dünyada Darwinist diktatörlüğün 150 yıldır sürdürdüğü politika bu şekildedir. Darwinizm bir dikta rejimi ile dünya çapında insanlara dayatılmakta ve insanlar BASKI, ZORBALIK VEYA BÜYÜ YOLUYLA EVRİM TARAFTARI HALİNE GETİRİLMEKTEDİR.

Dolayısıyla Darwinistler sahtekarlık yapmaktadırlar. DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE EVRİMDEN BAHSETTİĞİ İÇİN BASKI GÖREN OLMAMIŞ, aksine evrime karşı geldiği veya evrim anlatmadığıiçin ciddi baskılar gören, işinden olan ve müthiş bir karalama kampanyası ile akademik hayatı sona eren çok sayıda eğitmen olmuştur.

İnsanlar, Darwinistlerin bu yeni sinsi oyununa gelmemelidirler. Bu acındırma politikası, Darwinistlerin artık kaçınılmaz olan yenilgiden kurtulma çabalarından biridir. Ancak bütün bu çabalara rağmen, 21.yüzyıl Darwinistlere yenilgi getirmeye devam edecektir. Çünkü Allah’ın izniyle önümüzdeki yıllar, Allah inancının kitleler halinde bütün dünyaya yayıldığı ve batıl bütün dinlerin yok olup yerle bir edildiği yıllar olacaktır. Bunun açık alametleri ortadadır. Dolayısıyla Darwinistler aldatma politikasını bırakıp, gerçekleri kabul etmeli ve bu büyük safsatayı körü körüne savunmaktan vazgeçmelidirler.

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/39870/Darwinistlerin-Yeni-Taktigi-Ceza-Alan-Darwinist-Ogretmen-Ozur-Dileyen-Darwinist-Imam-ve-Sozde-Magdur-Darwinizm