Darwinizm = Ateizm gerçeğini Ender Helvacıoğlu itiraf ediyor

14 Ağustos 2009 tarihinde Habertürk kanalında yayınlanan Sansürsüz programına katılan Darwinistler, Yaratılış savunucularının Darwinistleri “dinsiz” gibi göstermeye çalıştıklarını iddia etmişlerdir. Oysa bu, Yaratılışçıların bir iddiası değil, doğrudan Darwinizm’in ve Darwinistlerin iddiasıdır.

Darwin’in akıl ve bilim dışı görüşü, dünya üzerindeki yaşamın tüm varlığının ve çeşitliliğinin, (Allah’ı tenzih ederiz) Allah’ın yaratmasıyla değil, rastgele ve gelişigüzel süreçlerin sonucunda meydana geldiğini ileri sürer. Buna göre DARWİNİZM’DE BİR AMAÇ, AKIL, HEDEF BULUNMAMAKTADIR. Darwinizm’in amacı, tesadüfleri ilah edinerek, Yaratılış fikrini ortadan kaldırmaktır. Maddenin mutlak varlığını savunan materyalist inancı temel alan Darwinizm; canlı varlıkların yoktan yaratıldıklarına, insanı insan yapan ruhun metafizik varlığına ve varlıkların Yüce Allah’ın İradesi ve Kontrolü altında olduğu gerçeğine karşı mücadele amacıyla ortaya çıkmış sapkın bir dindir.

Bir kısım evrimciler bu gerçeği örtbas etme çabasındadırlar. Bunun amacı şudur: Onlar, içinde bulunduğumuz yüzyılda Darwinizm’in dünya üzerinde mutlak çöküşe doğru gittiğinin farkındadırlar. Bu nedenle, Darwinizm’in tekrar dünya çapında etkin olabilmesi için farklı çevreleri kendilerine çekme ve sapkın Darwinizm ideolojisini ılımlı gösterme peşindedirler. Öyle ki, bunu yaparken “din ve evrim çelişmez” mantığını dahi ortaya atabilmiş ve insanlara, evrime inanmanın Allah’ın varlığını reddetmek anlamına gelmeyeceği telkinini vermişlerdir. Oysa kendileri, büyük ölçüde ateisttirler. Mine Kırıkkanat’ın da sürekli destekçi çıktığı ve kendince güçlü zannettiği kesim, işte bu yanılgının içine düşmüş olan, Dawkins’in deyimiyle Darwinist lobi tarafından kullanılan ve evrimle Allah inancının gerçekten bağdaşabileceğini zanneden bilgisiz ve zavallı kesimdir.

Darwinizm = ateizm gerçeğini söyleyenler, bunu açıkça itiraf edenler, Yaratılışçılardan ziyade, Darwinistlerin kendisidir. Hatta söz konusu programa konuk olan Darwinist Ender Helvacıoğlu’nun ta kendisidir:

Ender helvacıoğlu (bilim ve gelecek dergisi, haziran 2009)

Din ile yaratılış ile evrim çelişmez diyen bilimci, kendisini bir teknisyen konumuna indirgemiş demektir. Bütün bunları söyleyip hala bilimci olduğunu iddia ediyorsa da sadece ve sadece felsefi ve toplumsal bakış açısından nasibini alamamış bir zavallı entelektüeldir.

Konuyla ilgili dünyaca tanınmış Darwinistlerin itirafları:

Richard Dawkins (Oxford Üniversitesi):

“Darwin, entellektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır.”  1

“Beni bunun şahidi, bu konunun avukatı gibi görseler ve bana şunu sorsalar ‘Dr. Dawkins, evrime olan inancınız, evrim üzerine çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü?’ diye. Buna ‘evet’ demek zorunda kalırım… Benim gibi insanlar evrim lobisi için kötü haber gibidirler. Oysa ben bu konuda, bu alanda konuşan kişilerin hepsinden çok daha açık sözlüyüm.” (Richard Dawkins)  2

“Özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Bunların büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. Ama bu kişiler, gözü dönmüş şekilde, dindar insanlarla dost olmak istiyorlar. Ve bunu yapabilmenin tek yolu, evrim ile din arasında hiçbir uyuşmazlık olmadığını söylemektir.”  3

“Türlerin Kökeni kitabından önce ateist olmak oldukça zordu.”

Stalin:

“Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz: Darwin’in öğretilerini” 

Rennan Pekünlü (bilim ve gelecek dergisi, haziran 2009)

Bu bilgiler bize kutsal kitaplardan veya peygamberlere vahiy yoluyla gelen kelamlardan gelmedi. Bilim, bilmek konusundaki tek yoldur, gerisi batıl! (Allah’ı tenzih ederiz)

American Association for the Advancement of Atheism (Amerikan Ateizmi Geliştirme Birliği) başkanı Charles Smith:

“EVRİM, ATEİZMDİR.”

————–

1  The Blind Watchmaker s. 6
2  Expelled “No Intelligence Allowed” Movie, Ben Stein, 2008
3  Expelled “No Intelligence Allowed” Movie, Ben Stein, 2008
4  Kent Hovind, The False Religion of Evolution

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/16537/Darwinizm-=-Ateizm-gercegini-Ender-Helvacioglu-itiraf-ediyor