Darwinizm Dini

İnsanların büyük bir çoğunluğu evrim teorisinin ispatlanmış bilimsel bir gerçek olduğunu zanneder, dünya üzerindeki etkisinin altında da bu sözde “bilimselliğin” yattığına inanırlar. Bu düşünüş şekli birbirini takip eden bir dizi yanılgı üzerine kurulmuştur. Bu kitabın yazılmasındaki amaç da bu yanılgıları ortaya koymak, bilimsellik imajının hayali bir etkiden öteye gidemediğini yanılgıya düşen insanlara göstermektir. Çünkü evrim teorisi; kurucusuyla, kutsal kitabıyla, takipçileriyle, canlılığın oluşumuna getirdiği sözde cevaplarla, putlarıyla, inançlarıyla, farklı açıklamalara, eleştirilere ve bilimsel gelişmelere kapalı yapısıyla Allah’ın varlığını inkar eden pagan (putperest) bir dindir.

Bu kitapta da görüleceği gibi, Darwinizm’in Allah’ın varlığını inkar üzerine kurulu, putperest bir din olduğu gerçeği artık pek çok kişi tarafından yüksek sesle dile getirilmekte, yazılarda, makalelerde ve kitaplarda –hatta çoğu zaman bizzat bu dinin tabileri tarafından- belgeleriyle ortaya konmaktadır.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/594/Darwinizm-Dini

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon