Darwinizm, materyalizm atomun akıl sahibi olduğuna inanan bir din. Bu akılla şuursuz atomların bir araya gelip görmeyi, duymayı, tatmayı meydana getirdiğine inanan bir din bu. Sümerlerden ve hatta daha da eskiden kalan bir pagan dinidir Darwinizm.

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/44015/Darwinizm-materyalizm-atomun-akil-sahibi-olduguna-inanan-bir-din-Bu-akilla-suursuz-atomlarin-bir-araya-gelip-gormeyi-duymayi-tatmayi-meydana-getirdigine-inanan-bir-din-bu-Sumerlerden-ve-hatta-daha-da-eskiden-kalan-bir-pagan-dinidir-Darwinizm