Darwinizm’in çöktüğünü en son dağdaki PKK öğrendi. Ve PKK esas olarak Darwinizmin çöküşüyle güç kaybetti. Çünkü PKK’nıin ideolojisi olan komünizm ve Marksizm Darwinizme dayanır.

(A9 TV; 14 Mayıs 2013)

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/162702/Darwinizmin-coktugunu-en-son-dagdaki-PKK-ogrendi-Ve-PKK-esas-olarak-Darwinizmin-cokusuyle-guc-kaybetti-Cunku-PKK’niin-ideolojisi-olan-komunizm-ve-Marksizm-Darwinizme-dayanir