Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar

Geride bıraktığımız 20. yüzyıl, belaların, acıların, katliamların, sefaletin, büyük yıkımlar getiren savaş ve çatışmaların yüzyılıydı. Tüm bu acıların ve belaların altında ise hemen her zaman despotların ve diktatörlerin imzası oldu: Stalin, Lenin, Trotsky, Mao, Pol Pot, Hitler, Mussolini, Franco…

Sonuçta 20. yüzyılın özeti şudur; karşıt fikirleri savunan birkaç ideoloji ve bu ideolojilerini savunmak uğruna insanlığı acıya ve kana boğan insanlar. Bu kanlı ideolojilerin hepsi tek bir fikri kaynaktan beslenmektedir. İşte bu kaynak materyalist felsefe ve onun tabiata uyarlanmış hali olan Darwinizm’dir. Bu kitapta tüm delilleri ile görüleceği gibi, Darwinizm, birçok insanın sandığı gibi sadece canlılığın kökenine dair bir açıklama getirmek ile uğraşan ve sadece bilimin ilgi alanına giren bir teori değildir. Darwinizm, bilimsel olarak geçersizliği kesin olarak ispatlanmış olmasına rağmen bazı ideolojilerin taraftarlarınca hala körü körüne savunulan bir dogmadır. Günümüzde birçok bilim adamı, siyasetçi, fikir adamı, Darwinizm’in karanlık yüzünü bilerek veya bilmeyerek bu dogmanın savunuculuğunu yapmaktadır. Bu kitabın yazılış amacı, karanlık yüzünü görmeden Darwinizm’in savunuculuğunu yapanlara, bilerek ya da bilmeden aslında nelere destek verdiklerini göstermek ve gerçekleri görmezden geldikleri müddetçe nasıl bir sorumluluk altına gireceklerini açıklamaktır. Bir diğer amacı ise, Darwinizm’e inanmayan, ancak Darwinizm’i insanlık için bir tehlike olarak görmeyenleri uyarmaktır.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/595/Darwinizmin-Insanliga-Getirdigi-Belalar

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon