Darwinstlerin Bilmek İstemedikleri Gerçekler

Charles Darwin’in 19. yüzyılın ortalarında ortaya attığı evrim teorisi, 150 yıldır insanlara canlılığın kökeninin tek açıklaması gibi sunulmaktadır. Hiçbir bilimsel delile dayanmamasına, hiçbir yönden ispatı olmamasına rağmen, yoğun bir propaganda ile korunmaya ve insanlara kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Bunun temelindeki sebep elbette ideolojiktir. Darwinistler tarafından bu teorinin savunulmasının ve bu yönde yapılan propagandaların tek sebebi evrim teorisinin tüm evreni ve canlıları Allah’ın yarattığı gerçeğine karşı bir alternatif görünümünde sunulmasından başka bir şey değildir.

Bu nedenle Darwinizm’in etki alanı bilim dünyasının dışına da taşmıştır. Ateist, materyalist ve pozitivist akımlar, kendilerine Darwinizm’i dayanak olarak almışlar ve dine karşı verdikleri mücadeleyi haklı çıkarmaya çalışmışlardır.

Bütün bu etki alanı dikkate alındığında, evrim teorisinin temelinden geçersiz ve dayanaksız bir teori olduğunun ilan edilmesi, teoriyi ayakta tutmak için ortaya atılan iddiaların birer sahtekarlık olduğunun delillendirilmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Evrim teorisinin geçersizliğine dair deliller birer birer ortaya konulduğunda, Darwinist, materyalist ve ateist çevrelerin ideolojilerini dayandırdıkları fikir, temelinden çökmüş olacaktır. Günümüzde insanların büyük bir çoğunluğunun, evrim teorisinin tarihin en büyük saçmalıklarından bir tanesi olduğu gerçeğini kabul ettikleri de dikkate alındığında, çok kısa bir süre içinde Darwinizm taraftarlarının “Yaratılış Gerçeği”ne karşı başlattıkları bu mücadelenin artık hiçbir etki uyandıramayacağı da rahatlıkla anlaşılmaktadır.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/3773/Darwinstlerin-Bilmek-Istemedikleri-Gercekler

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon