Deccali sistem olan ateist masonluk, basını kullanarak iman edenleri birbirine düşürmeye çalışmaktadır

Deccali sistem olan ateist masonluk, dünyaya hitab eden, oldukça etkili bir kısım basını hakimiyeti altına almıştır. Ateist masonluk, söz konusu basını kullanarak, bütün dünyaya istediği şekilde etki edebilmekte, dilediği provokasyonu yapabilmekte, propaganda yöntemleriyle dünyayı dilediği şekilde yönlendirebilmektedir.

Bu deccalin yöntemidir. Deccalin, basın ve yayın araçlarını kullanarak insanları kandıracağı hadislerde haber verilmiştir:

 

Deccal çıktığında müthiş bir şekilde bağırır, nara atar ki, Doğu ve Batının bütün halkı onu duyar. (İbni Kesir, en-Nihaye, 1:96)

 

Hadiste belirtilen deccalin narası, televizyon ve radyoya işaret etmektedir (doğrusunu Allah bilir). Deccal, televizyon ve radyo kanalıyla dünya çapında herkese ulaşmakta, sinsi propagandasını yaymakta, tüm insanlara bu yolla ulaşmakta, onları kandırmaktadır.

 

Deccal, evlerinize girmiş, çocuklarınızı esir almıştır” diye bir ses duyulacaktır. (Muhyiddin Arabi, El Fütühatül Mekkiye, I-XII, 2:168; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2. Baskı)

 

Deccali sistem olan ateist masonluk, şu anda tüm gücüyle kendi himayesi altındaki basın ve yayın araçlarını kullanarak, samimi dindarları birbirine düşürmeye ve aralarında fitne ve bozgunculuk çıkarmaya çalışmaktadır. Dünyada Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin büyük bir bölümü, ateist masonların bu propagandalarına aldanarak, yanılgıya düşmekte ve aralarında deccalin oluşturduğu suni bir muhalefet meydana gelmektedir. Bir kısım Museviler, Müslümanları tehlikeli görmekte, bazı Hıristiyanlar Musevilerle fikri bir ayrılık içinde olmakta ve çıkarılan bu suni fitne nedeniyle dindarlar birbirlerine saldıracak hale getirilmektedir. Deccal, böyle sinsi bir oyun ile dünyanın her yerinde Müslümanları, Hıristiyanları ve Musevileri birbirine kırdırıp ezmektedir. Onların, dost, arkadaş olmalarını, birlikte hareket etmelerini engellemektedir. Üç dinin mensupları, hak yolda birleşerek güçlenecekken, ateist masonların bu çirkin oyunu neticesinde güçsüz düşmekte, mağlup olmaktadır. Deccal bu yöntemle, dindar insanların daha dindarlaşmasını, onların birlik olmasını, dinin hükümlerini uygulamalarını ve güçlenmelerini engellemeye çalışmaktadır.

Deccal sistemi de, bu fitneyi kullanarak güçlenebilmek için imkan bulmaktadır. Ateist masonluk, dindar insanların aralarındaki çatışmalarla, dinsizliğin yayılması ile güçlü kalmakta, dünyaya hükmedebilmektedir.

Bediüzzaman Said Nursi, deccalin bu sapkın yöntemini, bir hadisi şeriften yola çıkarak şu şekilde izah etmiştir:

 

Ehadîs-i şerifede gelmiş ki: “Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka (imansızlık) başına geçecek eşhas-ı müdhişe-i muzırraları (zararlı ve dehşet verici şahsı), İslâm’ın ve beşerin hırs ve şikakından (muhalefetinden) istifade ederek az bir kuvvetle nev’-i beşeri (insanlığı) herc ü merc eder (dağıtır) ve koca Âlem-i İslâmı (İslam alemini) esaret altına alır. (Metktubat 270)

 

Bediüzzaman, dindar insanlar arasında deccal tarafından suni olarak oluşturulacak olan muhalefetten faydalanarak, deccalin az bir kuvvetle tüm insanlığı esaret altına alacağını ve onlara fitne ve zulüm getireceğini belirtmektedir. Şu anda bu durum gerçekleşmektedir. Ateist masonlar, Allah taraftarlarını birbirine düşürüp ateizmin, zulmün ve fitnelerin yayılmasına yol açmaktadır. Böylece ateist hükümranlık devam etmektedir.

Deccali sistem, Allah’ın izniyle Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın  gelişi ile tümüyle ortadan kalkacaktır. İman edenlere düşen görev, içinde bulunduğumuz ahir zamanda deccali sistemi ortadan kaldırabilmek için Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’a ortam hazırlamak ve deccalin bu sinsi oyununu bozguna uğratmaktır. Bu da ancak, samimi iman eden Müslüman, Hıristiyan ve Musevilerin birbirleriyle sevgi ve dayanışma içinde olmaları, bir arada Allah’ın adını yüceltmeleri ile mümkün olacaktır.

DİĞER İLGİLİ MAKALELERE ULAŞMAK İÇİN http://www.mehdi-deccal-masonluk.com/ SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ.

 

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/15843/Deccali-sistem-olan-ateist-masonluk-basini-kullanarak-iman-edenleri-birbirine-dusurmeye-calismaktadir