Dilin kökeni

 


Akciğerli balıklar, “geçiş” oluşturup sonra da yok olmuş formlar değil, çok eski zamanlardan beri yaşamakta olan orijinal bir “tür”dürler.

Dilin kökeni konusunda iki farklı görüş vardır. Birinci görüş, insanın “boş” bir zihinle doğduğu ve konuşmayı sadece çevresinden görüp öğrendiği şeklindedir. Oysa ünlü dil bilimci Noam Chomsky, bilimsel verilerle, istatistik ve gözlemlerle çok farklı bir sonuç ortaya koymuştur. Buna göre insan “boş” bir zihinle doğmamaktadır. İnsan zihninde, dil öğrenmeye ve konuşmaya yönelik özel bir eğilim bulunmaktadır. Bu özel eğilimin nedeni ise, insanın önceden “programlanmış” olması, yani özel bir yaratılışa sahip olmasıdır.128

Dünya üzerindeki tüm bebeklerin ortak sesler çıkarmaları, hepsinin, konuşmaya, söz söylemeye yönelik özel bir ilhamla doğduklarını göstermektedir. İnsanın, doğadaki diğer canlıların hiçbirinde olmayan bu farklı özellikle yaratılmış olması, Allah’ın bir ilmidir.

128 Noam Chomsky, Language and Responsibility, s.60

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15837/Dilin-kokeni