Doğada Allah’ın Yaratması

Doğadaki tüm canlılar mükemmel yapılara sahiptir. Bu ise, tüm canlıları dilediği gibi şekillendiren, dolayısıyla tüm doğaya hakim olan, üstün güç ve akıl sahibi bir Yaratıcı’nın var olduğunu gösterir. Ancak 19. yüzyılda ortaya atılmış olan evrim teorisi, bu gerçeği reddeder. Charles Darwin’in Türlerin Kökeni adlı kitabıyla ortaya attığı bu teori, canlıların sözde bir tesadüfler zinciri içinde oluştuklarını ve birbirlerinden farklılaştıklarını öne sürer. Bu senaryo 150 yıldır çok bilimsel ve ikna edici bir senaryo edasıyla anlatılır. Ancak Darwin’in teorisini biraz büyüteç altına aldığımızda, dahası canlılardaki tasarım örnekleri ile kıyasladığımızda ortaya çok farklı bir tablo çıkmaktadır: Darwinizm’in canlılığa getirdiği açıklama, kendi içinde çelişkili bir kısır döngüden başka bir şey değildir. Darwin, 19. yüzyılın ilkel bilim düzeyi içinde şu gerçeği fark etmemiş veya etmek istememiş olabilir. 20. yüzyıl bilimi, canlılığı en ince detaylarına kadar incelemiş ve gerçekte canlı yapılarında indirgenemez komplekslik özelliği olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle de Darwin’in teorisi “kesinlikle yıkılmış”tır.

Bu kitapta bazen bir kuşun kanatlarında, bazen bir bakterinin tüycüğünde bazen de bir yarasanın kafatasının içinde karşımıza çıkan Allah’ın üstün yaratma sanatının bazılarını inceleyeceğiz. Bunları inceledikçe bir yandan Darwinizm’in ne denli büyük bir yanılgı olduğunu görecek, öte yandan bu sistemlerin ne denli üstün bir bilgiyle yaratılmış olduklarına tanık olacağız…

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/632/Dogada-Allahin-Yaratmasi

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon