Dünya komünizmine karşı, onları ciğerinden vuracak, beyninden vuracak olan çalışma, bilimsel çalışmadır. Mehdiyetin yöntemi de budur. Anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist, anti-Leninist bilimsel çalışma. Bu onları kavurur, felç eder. Bütün güçlerini kırar.

(A9 TV; 6 Ağustos 2012)

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/146576/Dunya-komunizmine-karsi-onlari-cigerinden-vuracak-beyninden-vuracak-olan-calisma-bilimsel-calismadir-Mehdiyetin-yontemi-de-budur-Anti-Darwinist-anti-materyalist-anti-komunist-anti-Leninist-bilimsel-calisma-Bu-onlari-kavurur-felc-eder-Butun-guclerini-kirar