Dünyayı kaplamış deccaliyet. Her yeri kaplamış. İsteyerek veya istemeyerek insanlar deccaliyete direnemiyor ve teslim olmak durumunda kalıyor. Çok vahim bir durum var. İşte o yüzden Mehdiyet gündemde, o yüzden İsa Mesih (as)’ın zuhuru gündemde.

(A9 TV; 17 Nisan 2012)

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/114742/Dunyayi-kaplamis-deccaliyet-Her-yeri-kaplamis-Isteyerek-veya-istemeyerek-insanlar-deccaliyete-direnemiyor-ve-teslim-olmak-durumunda-kaliyor-Cok-vahim-bir-durum-var-Iste-o-yuzden-Mehdiyet-gundemde-o-yuzden-Isa-Mesih-(as)’in-zuhuru-gundemde