Eldredge, Niles

Ünlü evrimci paleontolog Niles Eldredge, 1970’lerin başında ortaya çıkan “kesintiye uğratılmış denge” (punctuated equilibrium) adı verilen neo-Darwinist modelin, diğer bir deyişle “sıçramalı evrim” modelinin savunucularının başında gelir. (bkz. Kesintiye uğratılmış denge (punctuated equilibrium)) Bu teoriye göre evrim kademeli küçük değişikliklerle değil, ani ve büyük değişikliklerle oluşmaktadır. Evrimin temel iddiasına ters düşen böyle bir açıklama yapılmasındaki sebep ise, canlı türlerinin yeryüzü katmanlarında bugünkü mükemmel halleriyle, aniden ortaya çıkmış olmalarıdır.

Bu yüzden Niles Eldredge, kendisi ile aynı görüşü paylaşan Stephen Jay Gould ile birlikte evrimin kademeli küçük değişikliklerle değil, ani ve büyük değişikliklerle oluştuğu iddiasında bulundular. Bu model de aslında tamamen hayal ürünü bir iddiayı yansıtmaktaydı.

Ayrıca bu teori, 1930’larda Avrupalı paleontolog Otto Schindewolf tarafından ortaya atılmış olan “Hopeful Monster” (Umulan Canavar) teorisinin değişik bir haliydi. Bu teoriye göre ilk kuş tesadüfen meydana gelen dev değişiklikle bir sürüngen yumurtasından çıkmış, bazı kara hayvanları ise geçirdikleri ani ve kapsamlı bir değişiklikle birdenbire dev balinalara dönüşmüş olabilirlerdi. Bu teori çok kısa zamanda terk edildi.

Niles Eldredge ve S. J. Gould da teorilerine “bilimsel” bir kimlik kazandırabilmek için, “ani evrimsel sıçrayış”lar için bir tür mekanizma geliştirmeye çalıştılar. Fakat bu iddiadaki çelişkiler teorinin sahiplerini de kısa bir zaman içinde düşündürmeye başladı. Niles Eldredge “canlıların evrimle ilerlemesi” fikrinin mantıksal olarak hatalı olduğunu şu ifadelerle dile getiriyordu:

Gerçekten de bitki ve hayvan türleri büyüğe ve komplekse doğru gelişerek kendilerini daha iyi ve güzel mi yapmış olurlar? Eğer böyleyse sünger gibi basit ve değişmemiş hayat formlarını evrimsel başarısızlıklar olarak mı kabul etmeliyiz?… “İlerleme kaçınılmazdır” şeklindeki evrimsel sloganın yerine “neden maymun başarılı” sloganı konulmalıdır.145

145 Niles Eldredge, “Is Evolution Progress”, Science Digest, September 1983, ss. 40, 160 http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15861/Eldredge-Niles