EVRENSEL’DE YAKINSAK EVRİM YANILGISI

Evrensel gazetesinin 28 Mart 2006 tarihli sayısında “Evrimin yolu bir mi, birçok mu?” başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda paleontolog Geeraat Vermeij’in iddialarına yer veriliyor, Vermeij’in doğa tarihindeki sözde evrimsel süreçlerin aynı sonuçları ortaya çıkaracak şekilde yakınsadığı yönündeki teorisi anlatılıyordu. Vermeij; genetik kod, cinsiyet, kuş tüyleri, kaplumbağa kabuğu ve insanların lisan kullanma yeteneği gibi 23 biyolojik özelliğin kompleksliği karşısında hayrete düşüyor, bunların tümüyle tesadüfi bir süreçte ortaya çıkamayacağını, isimlendirmediği hayali bir evrimsel dinamiğin bunları üretecek şekilde süreci yönlendirdiğini varsayıyordu. Vermeij, yazıda “Bazı özellikler belli şartlar altında öylesine avantajlı ki ve kendini organize etme üstünlüğüyle, göreceli olarak o kadar kolaylıkla meydana geliyorlar ki, aynı şeylerin tekrar tekrar olabileceğini görüyorsunuz” diyerek bu görüşlerini özetliyordu.

darwinistlerin-yaniltici-etiketi-yakinsak-evrim_591x270

Vermeij’in burada sözünü ettiği yakınsak evrim terimi, hayali evrim ağacında birbirine uzak canlılarda paylaşılan benzerlikleri açıklamada başvurulan aldatıcı bir terimdir. Örneğin, memeli olan yarasada kanat vardır, kuşlarda kanat vardır, sineklerde de kanat vardır, ayrıca geçmişte yaşamış bazı uçan sürüngenlerde de kanat vardır. Bu canlı grupları birbirlerinden öylesine uzaktır ki, evrimciler bu temel kanat dizaynının ortak atadan evrimleşerek ortaya çıktığını iddia edememekte, bunun yerine bu kanat tiplerinin birbirlerinden bağımsız evrim süreçlerinde benzeşecek şekilde geliştiğini iddia etmektedirler. Ancak evrimcilerin bu iddiası bilimsel bir açıklama değil, bir yanıltmadır. Gerçekte böylesine benzer yapıların birbirlerinden böylesine uzak gruplarda bu denli benzeşmesi, evrimcilerin ortak ata tezinin aleyhinde somut bir gerçektir. Evrimciler ise bunu gözardı ederek söz konusu yapıların evrimle ortaya çıktığını iddia etmekte, “neden” diye sorulduğunda da “çok faydalı oldukları” veya “çevre şartları organizmaları bunları evrimleşmeye yönlendirdiği” için gibi demagojilerle cevap vermektedirler.

Oysa evrimci önyargılar bir yana bırakılacak olursa şu nokta kolaylıkla görülebilir: Bu yapılar olağanüstü bir komplekslik sergilediği ve apaçık bir plan ortaya koyduklarına göre elbette bunlar üstün bilgi ve güç sahibi bir Yaratıcı tarafından yaratılmış olmalıdırlar. Ayrıca bu yapıların faydalı olması ya da canlıları çevrelerine uyumlu kılmaları, bunların evrimle ortaya çıktığını kanıtlamamaktadır. Yüce Allah bunları faydalı ve çevreye uyumu kolaylaştırıcı özelliklerle yaratmıştır.

Vermeij’e yeryüzünde yakınsak veya başka herhangi türlü bir evrim süreci yaşanmadığını ve sıraladığı kompleks özelliklerin tümünün yaratıcısının Yüce Allah olduğunu kabullenmesini tavsiye ediyoruz.

Yakınsak evrim hakkında ilgili yazımız: DARWİNİSTLERİN YANILTICI ETİKETİ: YAKINSAK EVRİM

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146736/Evrensel#8217;de-yakinsak-evrim-yanilgisi