“Evrim Teorisi Tehlike Arz Etmiyor” Diyenler Yanılıyorlar

İnançlı insanların bir bölümü evrim teorisinin geçmişte kaldığını, bugün artık kabul edilmediğini, dolayısıyla Müslümanlar açısından o kadar önemsenecek bir tehlikenin söz konusu olmadığını sanırlar. Bundan dolayı da bu teorinin sahtekarlıklarını, bilim dışı iddialarını ortaya koymayı kendilerince son derece önemsiz görür, Darwinizm’in bir tehlike arz etmediğini iddia ederler.

Oysa bu kimselerin düşündüklerinin aksine, günümüzde evrim teorisi bilim karşısında tüm dayanaklarını yitirdiği halde, yalnızca ideolojik yönü nedeniyle çok geniş bir kesim tarafından savunulmaktadır. Pek çok ülkede, üniversitelerde, medyada ve eğitim kurumlarında Darwinistler son derece etkindir. Gerçekte Darwinizm, dünya çapında organize bir harekettir.

Philip Johnson
Prof. Phillip Johnson

Evrimciler bilim dünyasında adeta bir baskı sistemi kurmuşlardır. Gerek bilimsel yayınlarda, gerek medyada hep tek taraflı yorumlar yapılmakta ve evrim teorisi adeta kesin bir gerçek gibi sunulmaktadır. Özellikle de geniş bir kitle üzerinde etkili olan medya, bulunan her kemik parçasını evrimin yeni bir kanıtı gibi yansıtmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde okullarda ve üniversitelerde Darwinist akademisyenler desteklenmekte, Allah inancına sahip bilim adamlarının ise akademik kariyerleri baltalanmaya çalışılmaktadır. Darwinizm’i reddettikleri için çoğunun kitapları, makaleleri bilimsel yayınlarda yer almamakta, bir taraftan da hiçbir doğruluk ifade etmediği halde “dogmatizmle” veya “gericilikle” suçlanmaktadırlar. Eğer Batı ülkelerinde bir bilim adamı, akademik kariyer yapmak istiyorsa, Darwinci safsatalara göz yummak, hatta bunları ister istemez savunmak zorundadır. Aksi takdirde akademik kariyerinde yükselmesi çok zordur. 

Evrim teorisini eleştiren bilim adamlarından biri olan Amerikalı profesör Philip Johson, evrim teorisinin inanca karşı nasıl bir tür silah olarak kullanıldığını şöyle anlatmaktadır:

Evrimci Prof. Dr. Ali Demirsoy

“Modern bilimin liderleri, kendilerini ‘dini fundamentalistlere’ -yani bir Yaratıcı’nın var olduğunu ve bu dünyadaki olaylarda rol oynadığını kabul edenlere- karşı girişilen bir savaşın öncüleri olarak görmekteler… Darwinizm ise, ‘fundamentalizm’e karşı girişilen bu savaşta yeri doldurulamaz bir ideolojik rol oynamaktadır. İşte bu nedenle, bugün bilim çevreleri, Darwinizm’i test etmeyi değil, ne olursa olsun korumayı kendilerine amaç edinmişlerdir. Bilimsel araştırmaların kuralları da, bu ideolojiyi doğrulayacak şekilde belirlenmektedir” 66

Evrimciler, bu “fikri diktatörlük” içinde bazı üniversiteleri Darwinist eğitim yuvaları haline getirmekte ve buralarda materyalist felsefeyi bilim zanneden insanlar yetiştirmektedirler. İnançlı insanların ise eğitim haklarının ellerinden alınması gerektiği düşünülmektedir. Bunun en belirgin örneklerinden biri ülkemiz evrimcilerinden Prof. Dr. Ali Demirsoy’un Ceviz Kabuğu isimli evrim konulu bir tartışma programında sergilediği öfkeli tavır olmuştur. Sayın Demirsoy, “Eğer bir bilim adamı herhangi bir şekilde Tanrı’ya inanırsa üniversitede bulunmaması lazım. Allah’a inananı üniversiteden atarım” benzeri ifadeler kullanarak, önyargılı evrimci bakış açısını tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Belki de inançlı insanlar bu gerçekleri bilmedikleri için olayları hatalı bir iyimserlik içinde değerlendirmekte ve bu nedenle de Darwinizm’i kendilerince tehlikeli bulmamaktadırlar. Oysa materyalistler (ki bunların içinde Marksistlerin önemli bir ağırlığı vardır) Darwinizm’den aldıkları sözde bilimsel destek ile, dine karşı ciddi bir mücadele yürütmektedirler. İşte bu nedenle “Darwinizm tehlike arz etmiyor” diyen Müslümanların acilen bu gafletten sıyrılmaları zorunludur. Tüm dünyada evrim teorisi aracılığıyla dine karşı ciddi bir fikri saldırı yürütülürken, bu teorinin tehlike olmadığını söylemek ve Darwinizm’i zararsız görmek son derece hatalı bir davranış olacaktır.