Evrim Teorisinin İçinde Bulunduğu Çıkmazı İtiraf Eden Bilim Adamları

Evrim teorisi hakkında, teorinin kurucusu Charles Darwin’in dahi çok büyük kuşkuları vardı. Charles Darwin, teorisinin canlılığın oluşumunu açıklamasının mümkün olmadığının farkındaydı. Bunu kimi zaman eserlerinin satır aralarında, kimi zaman da özel mektuplarında itiraf ediyordu:

Okur, yapıtımın (Türlerin Kökeni) bu bölümüne varmadan önce bir yığın güçlükle karşılaşmış olacaktır. Bunların bazıları bugüne dek üzerlerinde belirli bir ölçüde duraksamadan düşünemediğim kadar çetindir.5

Teoriye karşı haklı olarak yöneltilmiş itirazların ve teorinin karşılaştığı güçlüklerin ağırlığı altında yıllarca ve onların ağırlığından kuşkulanamayacak kadar çok ezildim.6

Oldukça iyi biliyorum ki, spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır.7

Charles Darwin’den sonra da, evrim teorisini destekleyebilecek bir tane dahi bilimsel bulgu bulamayan evrimciler, içinde bulundukları açmazı zaman zaman itiraf ettiler. Ancak bunların büyük çoğunluğu, bunu itiraf etmelerine rağmen, materyalizmden kopmak istemedikleri için gerçeği kabullenemediler. Aşağıda, Darwinizm’in canlılığın oluşumunu açıklamasının mümkün olmadığını itiraf eden bilim adamlarından bazılarının bir kaç açıklamasına yer verilmiştir. Daha fazla örnek için Evrimcilerin İtirafları adlı kitabı inceleyebilirsiniz. (Harun Yahya, Evrimcilerin İtirafları, Araştırma Yayıncılık, Ekim 2005)

◉ Dr. Robert Milikan (Nobel ödüllü bir evrimci):

Şu çok acıklı: Biz bilim adamları şu ana kadar hiçbir bilim adamının kanıtlayamadığı evrimi kanıtlamaya çalışıyoruz.8

◉ Jerry Coyne (Chicago Üniversitesi Evrim ve Ekoloji Bölümü’nden):

Neo-Darwinist görüş için çok az delil olduğunu söylemeliyiz: Bu görüşün teorik temelleri ve deneysel delilleri oldukça zayıftır.9

◉ Prof. Fred Hoyle (Cambridge Üniversitesi’nden İngiliz matematikçi ve astronom):

Aslında, yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki, insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. Bunun (kabul edilmeyişin) nedeni, bilimsel değil, psikolojiktir.9

◉ Profesör Stephen Jay Gould (Harvard Üniversitesi’nde Jeoloji ve Paleoantropoloji Profesörü ve 20. yüzyılın ikinci yarısındaki başlıca evrim sözcülerinden):

Eğer birbiri ile paralel bir biçimde yaşayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu? Açıktır ki, bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler.11

◉ D. L. Stern (Evrimci zoolog):

Evrimsel biyolojinin en eski problemlerinden biri geniş çapta çözülmemiş olarak duruyor. Hangi mutasyonlar, evrimsel açıdan faydalı olan fenotip çeşitliliğini oluşturabilir? Bunlar ne tür moleküler değişiklikleri gerektirir?12

◉ B. G. Ranganathan:

Ne geçmiş fosil kayıtlarında evrimi kanıtlayacak ara-geçiş formuna ait organları yarı oluşmuş herhangi bir hayvana veya bitkiye ne de günümüzde evrimin hala devam ettiğini işaret eden yarı gelişmiş bir hayvana veya bitkiye rastlanmamıştır.13

◉ Dr. Albert Fleischman (Zoolog):

Çöküşte olan Darwin’in teorisi, doğa aleminde ispatlanması gereken tek gerçek değildir. Bilimsel araştırmaların bir sonucu değildir, ama kesin olarak hayal gücünün bir ürünüdür.14

◉ Norman Macbeth:

Maalesef evrim alanındaki açıklamaların çoğu iyi değil. Doğrusu bunların açıklama olarak değerlendirilmeleri bile çok zordur. Öneri, önsezi ve boş hayallerdir, hipotez olarak adlandırılmaları bile yanlış olur.15

Dipnotlar

5. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yayınları, Beşinci Baskı, Ankara 1996, s. 185

6. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, s. 528

7. N.C. Gillespie, Charles Darwin and the Problem of Creation, 1979, s.

8. SBS Vital Topics, David B. Loughran, Nisan 1996, Stewarton Bible School, Stewarton, Scotland

9. H.A. Orr ve Jerry Coyne (1992), “The Genetics of Adaptation: A Reassessment”, American Naturalist, 140, 726

10. Fred Hoyle-Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space, New York, Simon & Schuster, 1984, s.130

11. S. J. Gould, Natural History, cilt. 85, 1976, s. 30

12. http://www.icr.org/headlines/darwinvindicated.html; Was Darwin Really “Vindicated”?, Frank Sherwin, Institute for Creation Research, April 30, 2001

13. Ranganathan, B. G. Origins?, Carlisle, PA: The Banner of Truth Trust, 1988, s. 20

14. http://www.rmplc.co.uk/eduweb/sites/sbs777/vital/evolutio.html

15. Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, Boston: Gambit, 1971, s. 147