Evrimcilerin İtirafları

Evrim teorisi, ortaya atıldığı günden bu yana, bir kısım materyalist çevreler tarafından bilimsel bir gerçek gibi gösterilmeye çalışılır. Oysa tüm canlılığın bir tesadüfler süreci sonunda ortaya çıktığını öne süren teori, farklı bilim dalları tarafından geçersiz kılınmaktadır. Teorinin kurucusu olan Charles Darwin’den bu yana geçen 140 yıl boyunca, paleontoloji, biyokimya, genetik, anatomi gibi bilim dalları, teorinin varsayımlarını birer birer çürütmüştür. Doğanın detayları incelendikçe, canlılarda, asla rastlantılarla açıklanamayan olağanüstü tasarımlar bulunduğu görülmüştür.

Tüm bu nedenlerle bugün evrim teorisi, ünlü moleküler biyolog Prof. Michael Denton’ın ifadesiyle “kriz içinde bir teori”dir.

Teorinin içine düştüğü bu kriz, teoriyi savunan bilim adamlarını da kimi zaman bazı itiraflarda bulunmaya yöneltmektedir. Bu bilim adamları, materyalist önyargıları nedeniyle teoriyi reddetmeyen, ancak teorinin bilimsel bulgularla çeliştiğinin de farkında olan kişilerdir.

Bu kitapta söz konusu evrimci bilim adamlarının kendi inandıkları teori hakkındaki itiraflarını okuyacaksınız. Teorinin kurucusu olan Charles Darwin’den, günümüzdeki en önde gelen savunucuları olan Richard Dawkins, Stephen Jay Gould ya da Richard Leakey’e kadar, yüzlerce evrimcinin bu teoriye, temelsiz, yanlış ve hatta saçma olduğunu fark ettikleri halde inandıklarını göreceksiniz.

Darwinizm’in, en ateşli savunucuları tarafından bile aslında inanılmayan bir masal olduğunu görmek istiyorsanız, bu itirafları okumalısınız.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/654/Evrimcilerin-Itiraflari

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon