Evrimcilerin taraflı bilim haberciliği: Akşam’dan bir örnek

İnsanın kökeniyle ilgili evrimci iddiaların, geçtiğimiz haftalarda Kenya”da ele geçirilen iki fosil karşısında çöküşünü detaylarıyla aktarmıştık (Bu linkten okuyabilirsiniz:

(http://www.netcevap.org/index.php?git=makale&makale_id=1055 )
Homo erectus ve Homo habilis’e ait olan bulgular, Discovery Channel’ın internet sitesinde “Fosiller insanın soyağacını sarstı” başlığıyla verilen haberde şöyle yorumlanmıştı:

_Evrimcilerin-tarafli-bilim-haberciligi-Aksamdan-bir-ornek“Afrika”da ele geçirilen şaşırtıcı fosiller dört-ayak üzerinde yürüyen maymundan bavul taşıyan insana doğru olan ikonik (ikon haline gelmiş) doğrusal evrim çizgisinde kördüğümler meydana getiriyor(1)

Bilim muhabiri E J Mundell tarafından hazırlanan yazıda ise evrimci senaryonun çöküşü  şu sözlerle teyid edilmişti:

“Eski bir tür olan Homo habilis“in yerini Homo erectus“a, Homo erectus“un da yerini Homo sapiens“e bırakacak şekilde evrimleştiğini savunan kademeli teori artık yok(2)

Yabancı basında insanın evrimi teorisinin çöküşü böylesine açık ifadelerle itiraf edildiği halde Darwinizm”in çöküşünü ideolojik nedenlerle görmezden gelen bazı yayın organları bu önemli bilimsel gelişmeler karşısında sessizliğe büründü Örneğin Akşam gazetesi konuyla ilgili gelişmeleri sayfalarına taşımayarak okurlarından tamamen gizleme yoluna gitti

Akşam gazetesinin bilim haberciliğinden çok Darwinizm propagandası güden yayıncılık anlayışı bununla da kalmadı Evrim teorisinin çöküşünü örtbas eden, çok önemli iki fosil bulgusunu okurlarından gizleyen Akşam, birkaç dişten ibaret yeni bazı bulgulara dayanarak çökmüş olan teorinin kanıtlandığını iddia etti!


Gazetenin 24 Ağustos 2007 tarihli sayısında “Evrim teorisini kanıtlayan diş” başlığıyla verilen haberde, Etiyopya”da bulunan ve yaşı 11 milyon yıl olarak saptanan birkaç maymun dişi bildirildi Etiyoplalı ve Japon bilimadamlarınca Chororapithecus abyssinicus  olarak isimlendirilen ve goril ailesinin soyu tükenmiş bir türüne ait olan maymun kalıntıları, resimde görüldüğü gibi, canlının son derece eksik parçalarından meydana geliyordu


Milyonlarca yıl önce yaşamış bir canlının birkaç dişine hayalgücü ve önyargıyla tutturulmuş Darwinist masallar Akşam haberinde “bilimsel” bir görünümde veriliyordu Bu bilimdışı haberde yer alan yanılgı ve çarpıtmaların cevabı aşağıda verilmektedir

a) Evrim teorisinin kanıtlandığı çarpıtması

İnsanın evrimi senaryoları, evrimcilerce üretilmiş bazı hayali sıralamaların son yıllarda gerçekleştirilen paleoantropolojik bulgular karşısında tutarsızlığının ortaya çıkmasıyla çökmüş durumdadır Soyu tükenmiş maymun fosilleriyle geçmişte yaşamış insan ırklarına ait kafataslarını kendi önyargılarına göre dizip bunların arasında evrimsel soybağı olduğu izlenimi vermeye çalışsalar da, ele geçirilen fosiller kronolojik ve anatomik kriterler açısından evrimcilerin vardığı sürekliliği bir türlü ortaya koymamış, bunun yerine teoriyi yalanlamıştır

Evrim teorisini çökerten bulgular dizisine yazının girişinde belirtilen son iki fosilin (Homo erectus ve Homo habilis kalıntılarının) ele geçirilmesi, Darwinizm”in insanın kökeniyle ilgili masallarının sözde bilimsel görünümünü tamamen ortadan kaldırmıştır

Akşam gazetesi bu gerçekleri görmezden gelerek son goril dişlerine dayanmakta ve evrim teorisinin kanıtlandığını iddia etmektedir Halbuki Akşam”ın bu iddiası üzerinde biraz düşünüldüğünde, Akşam”ın bu bulguları evrimin kanıtı olarak yorumlamasının başlıbaşına evrimin çürüklüğünü gösterdiği hemen ortaya çıkmaktadır
Evrim teorisinin mevcut masallarına göre insanla gorilin 8 milyon yıl kadar önce birbirinden ayrıldığı varsayılmaktadır Ancak bu iddia hiçbir bilimsel kanıta dayanmamaktadır Nitekim Akşam haberinin konusunu oluşturan Chororapithecus abyssinicus bulgusunu tanıtan araştırmacılar yazılarında “İnsan soyunun iri maymunlardan nasıl türediği hakkında hiçbirşey bilmiyoruz” diyerek bu konudaki kanıtsızlığı ifade etmektedirler

10 milyon yıl gibi çok uzun bir süreye yayılan bu iddianın öne sürülebilmesi için, açıktır ki, goril ve insan arasında varsayılan dönüşümü delillendiren çok sayıda ara form gerektirmektedir Bu hayali süreçte, bir goril ve insan arasında bulunan ve kafatası hacminden ayak parmaklarının kıvrımına kadar geniş bir çeşitlilik gösteren anatomik farklılıklar kademe kademe aşılmış olmalıdır Dolayısıyla bu ara türlerin fosil kayıtlarında delillendirilmesi gerekmektedir Oysa bugüne kadar var olduğu iddia edilen goril-insan arası türlerden tek bir tane bile bulunmamıştır Resimdeki birkaç dişin ise gorille insan arası bir canlının komple bir bedensel dönüşümle bu ikisine geliştiği iddiasını kanıtlayamayacağı açıktır Nitekim evrimci paleontolog Peter Andrews dahi, Akşam gazetesinin gizlediği yorumlarında bunu kabul etmektedir

b) Andrews”un Akşam”da aktarılmayan yorumları
Akşam haberinde İngiltere”deki Doğa Tarihi Müzesi”nde görevli Andrews”un bu fosillerin önemini belirten yorumlarına yer verildiği ancak aynı kişinin çok kritik bir eleştirisini yayınlanmadığı görülmektedir 
Andrews, Akşam haberinin kaynağını oluşturan Reuters yazısında yeni maymun dişlerinin karakteristiklerinin, gorillerin atası ve yeni bir tür olarak nitelendirilmesini şüpheyle karşıladığını belirtmektedir Andrews bu konuda, “Bu yeni fosile dayanarak gorillerin evrimine yeni bir zaman çizelgesi getirmek, kanıtlar üzerinde zorlama bir yorumdur” demektedir
Akşam ise Reuters”in sözkonusu haberini kullandığı halde Andrews”un bu ifadelerini sansürlemektedir

c) Akşam haberi, çelişkinin kendisi
Akşam yazısında, “evrim teorisini kanıtlayan diş” ifadesi kullanıldığı halde metin içinde bunun ne denli abartılı bir yorum olduğunu gösteren başka bir ifade yer almaktadır Sözkonusu durum, haber metnindeki “evrimleşme süreci konusunda çok az şey bilindiği” itirafıyla ilgilidir Tamamen hayalgücü ve önyargıyla ayakta tutulan evrim senaryosunun kanıtlandığı iddiası, Akşam gazetesinin çelişkili ve bilimdışı bir masalından ibarettir

Görüldüğü gibi Akşam gazetesi, çökmüş bir senaryo olan insanın evrimi teorisini çeşitli çarpıtma, sansür ve masallarla ayakta tutmaya çalışmaktadır Evrim teorisinin bilimsel çöküşünü bilimdışı yollardan örtbas etme girişimlerinin, Darwinizm”i içinde bulunduğu açmazlardan çıkaramayacağı açıktır Evrimcileri bu çaresiz girişimlerine son vermeye ve daha objektif haberler yapmaya davet ediyoruz.
 

Not: Bu yazı aynı zamanda 25 Ağustos 2007 tarihli New Scientist dergisinde yayınlanan “New Gorilla Species Rewrites Ape Evolution” başlıklı yazıya ve 23 Ağustos 2007 tarihli Nature dergisinde yayınlanan “Oldest Gorilla Ages Our Joint Ancestor” başlıklı yazıya da cevabımızdır.

 
(1) Seth Borenstein [Associated Press writer], “Fossils shake human family tree”, Discovery Channel News, 8 Ağustos 2007, http://dsc.discovery.com/news/2007/08/08/fossil_arc.html?category=archaeology&guid=20070808160030&dcitc=w19-502-ak-0000  
(2) E J Mundell, “2 Human Ancestors Probably Co-Existed”, 8 Ağustos 2007, http://www.drkoop.com/newsdetail/93/607136.html

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146717/Evrimcilerin-tarafli-bilim-haberciligi-Aksamdan-bir-ornek