EVRİME İNANMAK MODERNLİK GETİRMEZ. ÇÜNKÜ ESKİ BİR SÜMER DİNİDİR, FEODAL BİR DİNDİR, BATIL BİR DİNDİR. Eski Mısırlardan, eski Yunanlardan kalan bir dindir ve en sapkın dindir.

(10 Temmuz 2011; A9 TV, Kanal Avrupa ve Çay TV)

http://harunyahya.org/tr/Adnan-Oktar-Diyor-Ki/46404/EVRIME-INANMAK-MODERNLIK-GETIRMEZ-CUNKU-ESKI-BIR-SUMER-DINIDIR-FEODAL-BIR-DINDIR-BATIL-BIR-DINDIR-Eski-Misirlardan-eski-Yunanlardan-kalan-bir-dindir-ve-en-sapkin-dindir