Evrimi savunanlar, kayıp halka sahtekarlıklarından önce şu soruları cevaplamalılar

Her şeyin bilinçsiz, kontrolsüz başıboş tesadüflerle meydana geldiğini iddia eden Darwinistler, insanları “kayıp halka”, “insanın atası” gibi saçmalıklarla aldatacaklarına, önce, HER BİR insanın, HER BİR hücresinin içindeki gözle görülmeyen küçücük bir noktasında HER SANİYE gerçekleşen DNA kopyalanmasındaki yalnızca birkaç detayla ilgili şu sorulara cevap vermelidirler:

1.    DNA’dan kopya çıkarılması sırasında görev alan her bir parça ve enzimler hangi emirle imal ediliyor? Hücrede, bu parçaların DNA kopyalanması için gerekli olduğunu bilen kim?

2.    Üretilen bu parçalar, DNA’da kopyalanmanın gerçekleşeceği noktayı mutlaka bulur ve oraya ulaşırlar. Bu parçalar, nereye gitmeleri gerektiğini ve ne yapmaları gerektiğini kimden öğrenmişlerdir?

3.    Kapkaranlık ortamda, bir milyon sayfa içinde yalnızca birkaç satırlık bir bilgiyi tam doğru yerde nasıl bulurlar?

4.    Kopyalamayı gerçekleştirmek için gereken 7 temel parça (protein parçaları, enzim ve ATP – bu işlemde yer alan çok fazla sayıda parça vardır, fakat burada yalnızca temel nitelikteki parçaları ele alacağız), farklı yerlerde üretilirler ve farklı yerlerlerden gelirler. Buna rağmen, DNA’daki bu birkaç satırlık kısımda bir araya gelmeleri gerektiğini nereden bilirler?

5.    Bu parçaların hepsinin neden ayrı bir birleşme şekli vardır? Hepsi neden anahtar kilit uyumundaki gibi birbirlerine birleşmeye uygun bir şekilde üretilmişlerdir? Bu uyumu belirleyen kim?

6.    Bu parçaların her biri, bir diğerine birleşeceği yeri nereden biliyor? Bir tanesi yukarıdan, diğeri sağdan, diğeri ise aşağıdan yaklaşarak ilgili yere yapışması gerektiğini nereden biliyor? Neden bu konuda hiçbir zaman şaşırmıyorlar? Neden bir tanesi bir gün aşağıdan yaklaşması gerekirken yukarıdan gelmiyor, örneğin sağ tarafa hiçbir zaman yönelmiyor?

7.    Farklı yönden yaklaştıklarında kilide uyum sağlayamayacaklarını nereden biliyorlar?

8.    Kopyalama işlemini hızlandıracak olan enzim neden bütün parçaların yerli yerinde yerleşmesini bekledikten sonra geliyor? Onu oraya tam zamanında kim yolluyor? Doğru bölgeyi nereden buluyor?

9.    Enzim nasıl hız belirliyor? Neden daha hızlı veya daha yavaş değil de bu kopyalama sistemi için en uygun hızda reaksiyonu gerçekleştiriyor?

10.    Kopyalamayı başlatacak olan enerji taşıyan ATP, neden mutlaka tüm parçalar bir araya geldikten sonra ilgili yere geliyor? Neden daha önce gelip tüm parçaları beklemiyor? Kopyalamanın ancak bütün parçalar birleştiğinde ve hızlandırıcı enzim oraya ulaştığında gerçekleşmesi gerektiğini nereden biliyor?

11.    ATP yalnızca kopyalamanın gerçekleşeceği o birkaç satırlık alana enerji vermesi gerektiğini nereden biliyor?

12.    Kopyalamanın bitiş çizgisi nereden biliniyor? ATP neden yalnızca bu bitiş çizgisine kadar enerji veriyor? Yalnızca bu kadarlık bir parçanın kopyalanması gerektiğini nereden hesap edebiliyor?

13.    ATP bu enerjiyi nereden buluyor? Ne kadar pillik enerji saklaması gerektiğini nereden biliyor? Bu enerjiyi neresinde muhafaza ediyor? Kim ona bu enerjiyi yüklüyor?

14.    Sahip olduğu pil enerjisinin ne kadarını nerede kullanacağını nasıl hesap ediyor? Ne kadar az ya da ne kadar fazla kullanırsa DNA’ya nasıl bir zarar geleceğini nasıl hesaplayabiliyor?

15.    Zifiri karanlıkta her parçaya “senin buraya gitmen gerekiyor” diye emir veren kim? Ve neden bu parçalar ondan emir alıyorlar? Söyleneni nasıl hemen uyguluyorlar? Bu emir komuta zinciri nasıl oluyor da her saniye her insanın vücudunda kusursuz, mükemmel ve hayretler uyandırıcı şekilde işliyor?

16.    Bu parçalar bir DNA kopyası çıkarmaları gerektiğini nereden biliyor? Nasıl DNA’nın tıpkısının aynısının kopyasını çıkarıyor? Hata oluştuğu zaman bunu nasıl tespit ediyor? Hatalı kısmı çıkarması gerektiğini, onun yerine yenisini yerleştirmesi gerektiğini nasıl hesap ediyor? Doğru parçayı nasıl tespit ediyor ve bunu nereden buluyor?

17.    Bu mucizevi sistemde tek bir atomun eksik olması, bütün sistemi ortadan kaldırır. Neden böyle bir aksama hiç yok? Neden her parçanın  tüm atomları tam olarak yerli yerinde?

18.    Her insanın, 100 trilyon hücresinin her birinde, her saniye 60 harflik bir DNA dizisi kopyalanır. Bu muazzam kopyalama işlemi tesadüfen nasıl yönetilir?

19.    Nasıl olup da Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7 milyar insanın her birinde tüm sistemler böylesine muazzam şekilde işler?

20.     Tüm küçük parçalar nasıl olup da kopyalanacak küçücük parçayı tespit edip ne yapmaları gerektiğini kusursuz şekilde bilirler? Neden tek bir tanesinde bile tek bir tane atom eksik değil?

Darwinistler, eğer teorilerini ispatlamak istiyorlarsa, sadece tek bir DNA parçasının kopyalanması sırasında her saniye hiç durmadan gerçekleşen bu olağanüstü sistemdeki yalnızca birkaç detayın açıklamasını getirmelidirler. Bu sorulara hemen cevap vermelidirler. Bütün bunları, iddialarına uygun şekilde tesadüflerle açıklamalıdırlar.

Ama yapamazlar ve hiçbir zaman da yapamayacakladır. Asla ve asla bu muazzam sistemin TEK BİR PARÇASINI BİLE EVRİM HİKAYELERİYLE AÇIKLAYAMAZLAR. Darwinistler sadece bütün bu sistemler için yaratılmış kanunları tespit edip öğrenebilirler. Ki, o kanunlar da hayranlık uyandırıcıdır ve yaratılmıştır. Darwinistler çok küçük düşmüşlerdir, çok çaresiz durumdadırlar. Tesadüfler bir yana, bütün dünyayı bir araya getirseler ve üzerinde uğraşsalar dahi, bu muazzam detaylı sistemin TEK BİR PARÇASINI dahi meydana getiremezler.

Evrim Teorisinin Sahte Delilleri – 2

 
Darwinistler, Allah’ın Yüce Kudretine isteseler de istemeseler de teslimdirler. Her yerde Yüce Rabbimiz Allah’ın kanunu ve yaratması karşılarına çıkacaktır. Her yerde Yaratılış’ın ihtişamına şahit olacaklardır. Başvurdukları yalanlar, onları küçük düşürmeye devam edecektir.

Hak olan çağrı (dua, ibadet) yalnızca O’na (olan)dır. Onların Allah’tan başka çağırdıkları ise, onlara hiçbir şeyle cevab veremezler. (Onların durumu) yalnızca, ağzına gelsin diye, iki avucunu suya uzatan(ın boşuna beklemesi) gibidir. Oysa ona gelmez. İnkar edenlerin duası, sapıklık içinde olmaktan başkası değildir. (Rad Suresi, 14)

Göklerde ve yerde her ne varsa -isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa- Allah’a secde eder. Sabah akşam gölgeleri de (O’na secde eder). (Rad Suresi, 15)

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/28962/Darwinistler-kayip-halka-sahtekarliklarindan-once-su-sorulari-cevaplasinlar