Fransa Yaratılış Atlası’nın şokunu atlatamadı 1

Fransa’nın tanınmış bilim dergisi Science et Vie, Aralık 2007 sayısında 9 sayfa boyunca Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası isimli eserinin, başta Fransa olmak üzere, dünya çapındaki etkisine yer verdi. Koyu bir evrim taraftarı olan dergide, Atlas‘la ilgili yapılan yorumlar, evrim teorisinin mağlubiyetini ve evrimcilerin içinde bulundukları psikolojik yıkımı açıkça ortaya koymaktadır.

Yaratılış Atlası‘nın Fransa’ya ulaşmasının üzerinden bir sene geçmesine rağmen; evrimcilerin, kitabın sarsıcı etkisinden duydukları şoku atlatamadıkları görülmektedir. Atlas‘ın Fransız halkında oluşturduğu değişimin ve insanların zihinlerine kazınan gerçekleri silemeyeceklerinin, yeni yeni şuuruna varan Darwinistler, artık çaresiz, gücü kırılmış, şevkini yitirmiş bir üsluba bürünmüşlerdir. Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası adlı bu eserinin, Darwinistler üzerinde oluşturduğu psikolojik çöküntüyü yansıtan yorumlardan bir kısmı şöyledir:

ETKİ 1:

 

Fransa yaratılışçılıktan gerçek anlamda korunabilmiş durumda mı?

Darwinistler evrim teorisinin aldığı öldürücü darbe ve Yaratılış inancının hızla yayılışı karşısında bir şey yapamayacaklarının farkındadırlar. Hiçbir yasak, hiçbir tedbirin bu kaçınılmaz gidişatı engelleyemediğini gören evrimciler, Fransız halkını (kendilerince) koruyamadıklarını -yani gerçekleri öğrenmelerine engel olamadıklarını- çaresizlik içinde kabullenmektedirler.
ETKİ 2:2007 yılı başında bütün okullara gönderilen ve evrim teorisini reddeden bir Atlas, soğuk duş etkisi yaptı.

Onlarca senedir Darwinist ve materyalist telkinin etkisi altındaki Fransa’da, Yaratılış Atlası‘nın gelişi adeta “şok” etkisi yaratmıştır. Haberdeki “soğuk duş etkisi yaptı” ifadesi de yaşadıkları bu ani şaşkınlığın göstergesidir.

ETKİ 3:

 

Ocak 2007’de iki bin Yaratılış Atlası, ücretsiz olarak Fransız okullarına ve üniversitelerine gönderildi.
Zehirli bir hediye.

 

Evrim teorisine karşı ikna edici delillerle, etkili bir çalışma yapılmamasından faydalanan Darwinistler, Fransa’da 1.5 asırdır kolayca propaganda yapma imkanı bulmuştu. Ancak Yaratılış Atlası evrim teorisinin sözde bilimsellik maskesini düşürmüş, bir aldatmaca olduğunu tüm delilleriyle ortaya koymuştur. “Zehir” ifadesi de Atlas‘ın bu güçlü etkisini vurgulamaktadır. Yaratılış Atlası aslında “panzehir”dir; adeta ilacın vücuda dağılarak tedavi etmesi gibi, materyalist-Darwinist dayatma ile zehirlenen beyinler ilk defa doğruları görmekte ve sağlıklı bir muhakeme yapma imkanına kavuşmaktadırlar.

 

ETKİ 4:Dünyayı hedef alan propaganda
 
ETKİ 5:Kalın (770 sayfa, 6 kg) ve lüks (hayvan fosillerine ait binlerce renkli fotoğraf). Yaratılış Atlası, kanıtlarını Kuran’a dayandırarak “evrimcilerin sahtekarlıkları”nı ortaya çıkartmayı hedefliyor.

 

 
ETKİ 6:… sürpriz: Darwinci evrim teorisine Kuran’ın dindar yorumu ile gelen bir saldırı, bizim ülkemizde gerçekleşiyor.
 
 

Darwinizm’in yıkılması demek, materyalizmin ve ateizmin en büyük dayanak noktalarından birini kaybetmesi demektir. Fransa gibi materyalizmin ve ateizmin hakim olduğu bir ülkede, Darwinizm’in etkili ve ikna edici bir şekilde eleştirilmesi, şimdiye kadar rastlanmamış bir olaydır. Fransızların Atlas‘taki fikirleri “saldırı” olarak nitelendirmelerinin sebebi de, dinsiz ideolojilerine aldıkları yıkıcı darbeden duydukları endişedir.

ETKİ 7:Milli eğitime bağlı SVT müfettişi Dominique Rojat şöyle belirtiyor: “Bu konu hakkında, Müslüman kaynaklı olarak düzenlenmiş ilk büyük olaydır bu”.

 

 
 

ETKİ 8:

Bunun anlamı, sadece Müslümanları etkilemeye elverişli olduğu yönünde mi? Hayır. Bir Darwin uzmanı felsefeci olan Patrick Tort, bu dini içerikli mesajın bazı Müslümanlarca kabul göreceğinin şüphesiz olduğunu kabul ediyor. Fakat şunu da önemle belirtiyor ki; “Atlas bütün dünyayı hedef alan bir propaganda kitabı.”

Yaratılış Atlası, Allah’ın varlığının apaçık ispatını ortaya koyduğu için, Müslümanlık için olduğu gibi, Yahudilik ve Hıristiyanlık için de önemli bir kitaptır. Bu kitapla, Darwinizm’in ateizme sözde dayanak oluşturan, herşeyin zincirleme tesadüfler sonucu oluştuğu safsatası yerle bir olmaktadır. Böylece üç büyük kutsal dindeki -İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilikteki- kainatı sonsuz Akıl ve Güç Sahibi bir Yaratıcı’nın -Allah’ın-  yarattığı inancı, daha güçlü  kök salmaktadır.

ETKİ 9:Demek ki yaratılışçılık, göz ardı edilemez bir başarı ile bütün dini inanışları etkilemiş durumda.

 

Neye uğradıklarını anlayamadan, ani bir baskınla mağlubiyet yaşayan materyalist çevreler, bu ifade ile Yaratılış Atlası’nın fikri mücadeledeki üstünlüğünü bir kez daha kabul etmek durumunda kalmışlardır.

ETKİ 10:770 sayfa boyunca Yaratılış Atlası, metin ve resimler ile sistematik bir şekilde “evrimcilerin aldatmacalarını” ispat etmeye çalışıyor.

 

 

 

Etkilerin Devamı >>>

http://harunyahya.org/tr/Harun-Yahya-Etkiler/8777/Fransa-Yaratilis-Atlasinin-sokunu-atlatamadi-1