Fransa Yaratılış Atlası’nın şokunu atlatamadı 2


Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası adlı eserinin, Darwinistler üzerinde oluşturduğu psikolojik çöküntüyü yansıtan
yorumların devamı :
ETKİ 11:

… Canlılar aleminin hiçbir zaman evrim geçirmediğini, bugünkü halleri ile Allah tarafından yaratıldığını göstermeye çalışıyor.

 

Sahte delillerle, gerçek dışı iddialarla insanlara dayatılan evrim teorisinin yüzyılın bilim aldatmacası olduğu gün gibi ortaya çıkmış, canlılığı ve tüm evreni Allah’ın yarattığı gerçeği, akıl ve vicdan sahibi herkesin anlayacağı şekilde ilan edilmiştir.

 

 

ETKİ 12:

Arı kovanı, göz şeklindeki kelebek kanadı. Anti-Darwincilere göre tesadüf, bu tür doğa harikaları yaratamaz.

Arıların nasıl olup petekleri eşit büyüklükte, düzgün birer altıgen olarak inşa ettiklerini açıklamaktan aciz evrimcilerin, bu üstün yaratılış harikasına “kör tesadüf”lerin eseri demeleri, apaçık bir safsatadır; bilim adına söylenmiş tarihi bir yalandır. Canlıları, sahip oldukları mükemmel sistemler ve üstün yeteneklerle yaratan, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’tır. 21. yüzyıl -Allah’ın izniyle- bilimin safsatalardan arındığı, herkesin Allah’ın varlığının sayısız delilini, Darwinist yalanlardan temizlenmiş şekilde öğrendiği, aydınlık bir dönem olacak.

ETKİ 13:

2007 yılı Ocak ayındayız. 2.000 adet kalın ciltli Yaratılış Atlası kitabı Fransız okullarına ve üniversitelerine ücretsiz olarak gönderildi. Yeni gönderimler Polonya, Almanya ve Hollanda’ya doğru gerçekleşti. Eser son derece lüks, muhteşem resimlendirilmiş, inceleme imkanı olması bir mutluluk…

 

 

ETKİ 14:

Çünkü bütün niyetinin evrim teorisini reddetmek olduğunu fark etmek için herhangi bir sayfasını açmak yeterli! İlk sayfalardan alınan tek bir örnek -ki bunların sayıları artırılabilir-: “Fosiller, yeryüzündeki canlı türlerinin hiçbir zaman en ufak bir değişikliğe dahi uğramadıklarını ve başka bir canlıya dönüşmediklerini açığa vurmaktadır. Bu fosillerin incelenmesi, milyonlarca yıl öncesinden beri tamamen aynı olduklarını görmemizi sağlamaktadır.”

 

ETKİ 15:

… (Yaratılış Atlası‘nın sonunda yer alan ve Harun Yahya’nın eserlerine) ait olan katalogda, Darwin’in fikirleri ile açıkça mücadeleyi amaçlayan ve Allah’ı canlıların tek yaratıcısı olarak gösteren çok sayıda eser sayılıyor.

 

 

 

ETKİ 16:

Uyarılan Milli Eğitim Bakanı, eğitimcilerden bu eseri öğrencilerin kullanımına sunmamalarını istedi.

Yaratılış Atlası‘nın sadece Allah’ın varlığını ispat ettiği için yasaklanması, Atlas‘ın doğruluğunu, güçlü etkisini tasdik eden tarihi bir olaydır. Kitap yasaklama Ortaçağ’dan kalma medeniyet dışı bir uygulamadır; demokrasi, fikir ve inanç özgürlüğüne karşı bir eylemdir. Fransa bu tutumuyla, iddia ettiği gibi demokratik olmadığını, fikir ve inanç özgürlüğüne gerektiği gibi değer vermediğini göstermiştir. Evrim teorisinin sorgulanmasına, eleştirilmesine dahi tahammül edemeyen bu zihniyet, dogmatik düşünce şeklinin ta kendisidir.


ETKİ 17:

College de France’da “biyoloji tarihi ve evrimcilik” kürsüsü hocası Armand de Ricqles, Yaratılış Atlası‘nın boşluklarını ortaya koymanın gerekliliğine önem vererek, meslektaşlarına çağrıda bulundu.

Panik halindeki Darwinistler, Yaratılış Atlası‘na karşı cevap verilmesi için, bir senedir yaptıkları çağrılara rağmen, kimsenin Yaratılış Atlası‘na verecek cevabı yoktur. Çünkü Yaratılış Atlası‘ndaki mesaj mutlak doğrudur; bilimin tasdik ettiği, kesin bir gerçektir: “Fosiller de göstermektedir ki, yeryüzündeki canlılar hiçbir değişikliğe uğramadan, bugünkü halleriyle yaratılmışlardır.”

 

 

ETKİ 18:

… bu reaksiyon, topraklarında yaratılışçı tezlerin geniş çaptaki ilk atağı ile karşı karşıya olan Fransa’da yeni bir kaygının işareti.

 

Fikirden bu denli korkulması, sadece Allah’ın varlığını, birliğini ispatladığı için bir kitabın –Yaratılış Atlası‘nın- tehlikeli görülmesi; hiç şüphesiz bu kitaptaki mesajın doğruluğunu tasdik eden önemli bir göstergedir.

 

Etkilerin Devamı >>>

http://harunyahya.org/tr/Harun-Yahya-Etkiler/8794/Fransa-Yaratilis-Atlasinin-sokunu-atlatamadi-2