Fransa Yaratılış Atlası’nın şokunu atlatamadı 3


Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası adlı eserinin, Darwinistler üzerinde oluşturduğu psikolojik çöküntüyü yansıtan yorumların devamı :

 

ETKİ 19:

AÇIK ŞEKİLDE EVRİME KARŞI ÇIKAN ÖĞRENCİLER Çünkü Fransız sınıflarında, özellikle Müslüman ama aynı zamanda Protestan, Katolik veya Yehova şahidi olan, gittikçe daha çok öğrencinin, evrim teorisini öğrenmeyi reddetmesi olayı söz konusu.

Yaratılış Atlası‘nın Fransa’da yaygın bir şekilde okunmasının ardından, pek çok genç gerçekleri görme imkanı bulmuş ve evrim teorisinin kendilerine dayatmacı bir anlatımla aktarılmasına direnmeye başlamışlardır. Tarihin en büyük bilim sahtekarlığına karşı durmaya cesaret bulan gençler, artık içi boş masallarla, safsatalarla kandırılamayacaklarını, öğretmenlerine daha net histtermeye başlamışlardır.

 

ETKİ 20:Bir Paris lisesinde yaşam ve yer bilimleri öğretmeni Adeline Lecot, konu hakkındaki düşüncelerini şöyle belirtiyor: “… karşı çıkışları eskiye göre çok daha kesinleşti. İki sınıfımda 5 tane çok katı anti-evrimci öğrencim var. Bazıları çok iyi öğrenciler. Cevaplarını, internette buldukları Harun Yahya’ya ait delilleri referans alarak çok daha gözüpek bir şekilde delillendiriyorlar.”

Adnan Oktar’ın, Harun Yahya müstear ismiyle kaleme aldığı eserlerin sayısı yaklaşık 270’dir. Bu kitapların 7.000 sayfa ve 6.000 resimlik bölümü, evrim teorisinin çöküşünü konu almaktadır. Ayrıca Harun Yahya’nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan, yaklaşık 32 dilde 300’den fazla internet sitesi bulunmaktadır. Her ay 5 milyon kişinin ziyaret ettiği bu sitelerden, ayda ortalama 1 milyon belgesel film, 185 bin kitap, 50 bin sesli anlatım indirilmektedir. Dolayısıyla Yaratılış Atlası‘nın yasaklanması, evrim teorisinin kaçınılmaz çöküşüne bir engel değildir. Gençler birkaç tuşa basarak, bu gerçeklere kolayca ulaşabilmekte ve ücretsiz olarak bu eserleri bilgisayarlarına yükleyebilmektedirler.

ETKİ 21:Yaşam ve yer bilimleri bölümü duayenlerinden olan Milli Eğitim genel müfettişi Annie Mamecier’ye göre “Bazen öyle durumlar oluyor ki; lise öğrencileri imtihan kağıtlarına, evrim teorisi ile ilgili sorulara kendilerine derste öğretildiği şekliyle cevap verdiklerini, ancak kendilerinin evrim teorisine inanmadıklarını yazıyorlar.”

 

 

ETKİ 22:Bu, endişe uyandırıcı yeni bir durum.

Günümüzde Darwinizm’e inananların sayısı süratle düşmekte, böylece bir kısım çevrelerin korktukları -Darwinizm’in ve materyalizmin çöküşü- engel olunamaz bir hızla gerçekleşmektedir.

ETKİ 23:Bu düşünce akımına göre özetle; canlılar alemi tıpkı bugünkü halleriyle, Allah tarafından yaratıldı ve hiçbir zaman evrimleşmedi.

 

 

ETKİ 24:Fransa’da buna benzer… eserlerin ortaya çıkmasının imkansız olduğunu düşünüyorduk. Bu tür bir revizyonizmden korkmamızı gerektirecek bir durum yok; aydınlık çağın mirası ve uzun bir laik gelenek en güçlü koruyucu baraj duvarlarımız değil mi? Maalesef değilmiş!

Materyalist ve Darwinist zihniyetteki bir kısım çevreler, evrim teorisinin ardına gizlenen sahtekarlıkların ve dönen dolapların ortaya dökülmesinden son derece rahatsızlar. Çünkü bilim adına söylenen yalanların Yaratılış Atlası‘nda herkesin anlayacağı net ve anlaşılır bir üslupla deşifre edilmesi, Darwinizm’in sözde bilimsel maskesini düşürmüştür. İnsanları sözde “aydınlık çağ” aldatmacası ile 2 yüzyıl öncesinin karanlık ideolojilerine yöneltmek isteyenlerin kurdukları tuzağı bilimin kendisi bozmuştur. Son 150 yıldır bilimdeki her gelişme Darwin’in ilkel bilim düzeyi ile ortaya attığı iddiaların her birini tek tek geçersiz kılmıştır. Bugün pek çok bilim adamı bu gerçeği ifade etmekte, Yaratılış’ın delillerini görerek Allah’a yönelmektedir.
(Detaylı bilgi için bkz. www.imanedenbilimadamlari.com)

ETKİ 25:Biyoloji öğretmeni ve Fransa’da evrim teorisinin eğitimi üzerine bir tezin yazarı olan Corinne Fortin şu yorumu yapıyor: “Öğrenciler sınıfta evrim konusundaki sunumlarını hazırlarken, çok nadiren eğitim içeriğine bağlı kalıyorlar; daha ziyade hayal güçlerine, sosyal ve kültürel çevreleri ile dini inançlarını esas alıyorlar.”

Zorla insanları evrime, tesadüf safsatasına inanmaya mecbur etmek; bunları eleştirilemez bir dogma gibi kabul ettirmeye çalışmak, demokrasi ile çelişen bir anlayıştır. Bir kimsenin neye inanacağına, neyi anlatıp neyi savunacağına hükmetmeye çalışmak ne çağdaşlıktır ne de insan hakları ile bağdaşan bir tutumdur. Bir kimse evrim aldatmacasına inanmıyorsa, evrime karşı konuşmasını, yazmasını engellemek, eğitim müfredatlarını boş safsatalarla doldurmak hiçbir şekilde etkili olmayacaktır. Dolayısıyla alınan hiçbir tedbir, sağlıklı işleyen beyinlere engel koyamaz; bir kimsenin neye inanacağına yön veremez.

 

 

ETKİ 26:Hakim olan bu görüş ve bu kişisel ilhamlara, internette gittikçe bollaşan yaratılışçı siteler de eklenmekte. Doğa tarihi müzesi biyoloji öğretmeni Guillaume Lecointre’a göre “Bir sürü yaratılışçı sitenin karşınıza çıkması için, internette bir arama motoruna sadece ‘evrim’ yazmanız yeterli.”

 

 

 

ETKİ 27:“Birbirleriyle mükemmel bağlantıya sahip olan yaratılışçılar, bilim adamlarına göre vurucu kuvvet olarak çok daha öndeler.”

ETKİ 28:Bugün artık acil bir durum söz konusu.
 Etkilerin Devamı >>>

http://harunyahya.org/tr/Harun-Yahya-Etkiler/8796/Fransa-Yaratilis-Atlasinin-sokunu-atlatamadi-3