Fransa Yaratılış Atlası’nın şokunu atlatamadı 5


Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası adlı eserinin, Darwinistler üzerinde oluşturduğu psikolojik çöküntüyü yansıtan yorumların devamı :

 

ETKİ 39:

İtalya: Milli Eğitim Bakanı Letizia Moratti, orta öğretimde evrim teorisi dersinin çıkartılmasını hedefleyen bir kararname imzaladı…

 

 

ETKİ 40:

Yunanistan: Evrim, okul programlarında yer almamakta.

ETKİ 41:

Türkiye: Liselilerin %75’i evrim teorisine inanmıyor (Bilimler Akademisi’nin yaptığı bir anket araştırmasına göre). Yaratılışçı tezler okul kitaplarında yer almakta… 2007 Ocak ayında Fransız okullarına ulaşan Yaratılış Atlası Türkiye’den gönderilmişti.

 

 

Sonuç:

 

Materyalizmin beşiği olan Fransa’nın, şimdiye kadar hiçbir yaratılışçı çalışmaya tepki göstermezken, Yaratılış Atlası‘na sürekli olarak dikkat çekmesi, fikri mücadelede ciddi darbe almış olmasındandır. Fransız basınında, Harun Yahya’nın çalışmalarının “en etkili” yaratılışçı hareket olarak lanse edilmesi ve materyalist-Darwinist çevrelerde görülen panik, ideolojilerindeki mağlubiyetin önemli bir göstergesidir.

http://harunyahya.org/tr/Harun-Yahya-Etkiler/8799/Fransa-Yaratilis-Atlasinin-sokunu-atlatamadi-5