Fransa’da yaşanan ideolojik deprem: evrimcilerin ”Yaratılış Atlası” paniği

Sayın Adnan Oktar’ın “Yaratılış Atlası” isimli eseri, Türkçe ve İngilizcesinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Fransızca olarak da yayınlandı ve Fransa’da büyük etki meydana getirdi. Bu değerli eserin Fransa’nın en tanınmış simalarına ve tüm eğitim merkezlerine ulaştırılması, bugüne kadar kendi birçok sapkın felsefe ve fikirlerinin karşısında hiçbir görüşü önemsemeyen ve tehlike olarak görmeyen Fransızlarda, büyük bir şaşkınlığa ve adeta kültür şokuna neden oldu.

Toplam 5600 sayfa ve yaklaşık 11.000 resimden meydana gelen 7 ciltlik Yaratılış Atlası’nın birinci cildinin Fransa’da oluşturduğu etki, Türk ve dünya basınında geniş yer buldu.
Evrim teorisinin geçersizliğini ispatlayan bulguların başında fosil kayıtları gelmektedir. Fosil kayıtlarında canlıların on milyonlarca yıl değişmeden yapılarını korudukları görülür. Sayın Adnan Oktar’ın “Yaratılış Atlası” isimli eserinde, bu fosillerin ne olduğu, nasıl oluştuğu, nerelerden ve ne şekilde çıkarıldığı gibi bilgilerin yanı sıra, “Biz evrim geçirmedik, yaratıldık” diyen milyonlarca yıllık fosillerin bazı örnekleri de yakından tanıtılmaktadır. Birbirinden kaliteli fotoğraflar içeren bu dev eser, görünümündeki ihtişam ve etkileyiciliğin yanında, Allah’ın üstün yaratışının delillerini sunan ve evrim teorisinin geçersizliğini anlatan bilimsel içeriğiyle de dikkat çekiyor. Bu muhteşem eserin çok sayıda örneğinin, Fransa’da birçok ünlü politikacı, bürokrat, akademisyen, sanatçı, bilim adamı ve diğer önde gelen kişilere tanıtım amacıyla ücretsiz olarak gönderilmesi, Fransa’nın, Darwin’in teorisine körü körüne sahip çıkan bir kesiminde, kendi ifadeleri ile “ideolojik bir deprem” etkisi meydana getirdi.
Fransa’nın en büyük gazete ve dergileri “Yaratılış Atlası”na dehşet dolu ifadelerle yer verdiler. Le Figaro, L’Express, Le Monde ve La Croix gibi Fransa’nın önde gelen yayınlarında konu “deprem”, “hücum”, “bomba etkisi” gibi dehşet ve panik ifade eden başlıklarla yer aldı. Tüm bu gelişmeler kitabın Fransa’da meydana getirdiği etkiyi ortaya koymaktadır. Çünkü bu kitabın özelliği, Darwinizm’i “hiçbir açık bırakmayacak şekilde” yok etmesi ve cevap verilemez nitelikte olmasıdır.
‘Yaratılış Atlası’nın Dünyanın Önde Gelen Yayınlarındaki Yankıları
Washington Post Gazetesi, 5 Şubat 2007
Darwinizm Terörizme Neden Olur mu?
Son iki hafta içerisinde Fransa’daki binlerce okula gizemli bir biçimde çok şık bir biçimde resimlendirilmiş ve Darwinizm’e saldıran bir Türk kitabı postayla yollanmaya başladı. Yaratılışçılık Atlası adındaki 768 sayfalık, büyük ciltli kitap sadece Charles Darwin’in evrim teorisinin kandırmacalarını ortaya dökmekle kalmıyor, aynı zamanda terörizmin gerçek kaynağı olarak lanse ediyor… Atlas, ateizm ve materyalizm ile olan bağlantılarından dolayı ırkçılıktan Naziliğe, komünizmden terörizme hemen hemen her şeyin nedeni  olarak “güçlü olanın hayatta kalması” kavramını gösteriyor. (http://blog.washingtonpost.com/offbeat/2007/02/ did_darwin_cause_the_911_terro.html)
Yapılan araştırmalar, Darwinizm’in Türkiye’de her geçen gün etkisinin kırıldığını göstermektedir. 1980’lerin başında, Türkiye’de evrime inanmayanların oranı %30-40’lar civarındayken, 2006’da yapılan uluslararası bir anket, halkımızın %75’inin evrim teorisine inanmadığını ortaya koymuştur.
L’express Gazetesi, 2 Şubat 2007
Okullarda Bir Türk Yaratılışçı Atlas
Fransa’da yayınlanan en önemli dergilerden biri olan L’Express’in 2 Şubat 2007 tarihli sayısında Yaratılış Atlası hakkında bir haber yer aldı. Haberde Fransa’daki bazı kamu kuruluşlarına ve bilim adamlarına gönderilen atlasın oldukça dikkat çekici, renkli, çocukları dahi etkileyebilecek bir eser olduğu belirtiliyor. (http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?id=8794)
Evrim Teorisi , sahte kafatasları, sahte ara fosiller ve sayısız spekülasyonla ayakta tutulmaya çalışılan, ancak yolunun sonuna gelmiş olan bilim dışı bir iddiadır.
Le Figaro Dergisi, 2 Şubat 2007
“Son bir hafta içinde Fransa’da çoğu üniversite, lise ve kolej, “Yaratılış Atlası” başlıklı, Darwinizm ve evrim resimleriyle dolu, 770 sayfayı aşkın bir kitap aldı. Bir Türk olan Harun Yahya (Gerçek adı Adnan Oktar) tarafından yazılan kitap şunların altını çiziyor:
“Evrimcilerin sahtekarlıkları, aldatıcı açıklamaları” ve özellikle de “Darwinizm ile faşizm ve komünizm gibi kanlı ideolojilerin arasındaki gizli bağlar.” Yazar ayrıca, “türlerin hiçbir zaman değişmediğini” belirtmek için iki yüzyıldır tüm dünyada bulunan çok fazla sayıda fosile güveniyor.
Evrim teorisinin okullarda okutulması, sayısız medya kuruluşu tarafından evrimci iddiaların spekülasyonlarının yapılması, evrimci bilim adamlarından taraftar toplanması, yalnızca geçici bir durumdur. Yüce Allah, “Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir…” (Enbiya Suresi, 18) ayetiyle bildirdiği gibi, batıl olan her inancı ortadan kaldıracaktır.
…Yazar fosillerle günümüz örneklerinin birbirlerine benzediklerini göstermek için muhteşem balık, sırtlan, karınca, deniz yıldızı resimlerinin yanına onlarca milyon yıldan daha yaşlı hayvan ve bitki resimlerini koyuyor. Ve böylece şunu göstermek istiyor: “ canlılar evrim geçirmediler, yaratıldılar.” (http://www.lefigaro.fr/france/20070202.FIG000000236 _offensive_du_creationnisme_islamique_en_france.html)
Le Monde Gazetesi, 3 Şubat 2007
“Benzersiz bir eser geçtiğimiz haftalarda binlerce nüsha dağıtıldı. Okullara, üniversitelere ve eğitsel arşivleme merkezlerine dağıtılan bu eserin adı Yaratılış Atlası 1. cilt. Büyük formatta ve bolca resimlendirilmiş 800 sayfadan oluşmakta ve Harun Yahya imzası taşımaktadır.
Türkiye’de yazılan ve basılan bu kitabın sonuç bölümü açık: “Yaratılış bir gerçektir” ve “evrim bir sahtekarlıktır.”
(…) Harun Yahya, Hıristiyan yaratılışçıların aksine, dünyanın 4,6 milyar yaşında olduğunu kabul ediyor. Ama o evrimin olmadığını, yaratılışın bir gerçek olduğunu belirtmek için fosillerin güncel türler ile olan benzerliği üzerinde duruyor. Yazar, temel mantığını Kuran üzerine kuruyor ve şöyle sonuçlandırıyor: “Her nereye dönersek dönelim, Allah’ın yüzü oradadır.”
(…) Yazarın Fahri Başkanı olduğu Bilim Araştırma Vakfı (BAV), 2001 yılında Science dergisi tarafından, “Birleşik Devletler dışında en etkili evrim karşıtı hareketlerden biri” olarak nitelendirilmişti.” (http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-863228@51-863141,0.html)
Le Monde Gazetesinde  Yayınlanan Röportaj, 8 Şubat 2007
Yaratılış Tezler Türkiye’de Zemin Kazanıyor
Le Monde gazetesinde yer alan bir diğer haberde Harun Yahya’nın eserlerini yayınlayan Global Yayıncılık yetkilileriyle yapılan röportaja da yer veriliyor:
“İstanbul’un popüler bir semtindeki Global Yayınevi’nin tertemiz büroları faaliyetleri hakkında çok açık bir bilgi veriyor. Toplantı masasının başucunda büyük, resimli kırmızı bir kitap bulunuyor. Bu kitap, Ocak ayının sonlarında Fransız medyasına, okullarına ve üniversitelerine gönderilen, Harun Yahya imzalı, gösterişli “Yaratılış Atlası”.
2001 yılında kurulan Global Yayınevi 92 kişi istihdam ediyor ve sadece “çok sayıda eser vermiş olan” Harun Yahya’nın (kitaplar, filmler ve internet sitelerinden oluşan) eserlerini yayınlıyor.
… 50 yaşındaki (gerçek ismi Adnan Oktar olan) Harun Yahya 20 yıldır yaratılış ve din üzerinde kitaplar yayınlayan bir yazar.
… 2006’da, Darwin’in yanıldığını ispatlayan fosiller sadece İstanbul’da 350 kez sergilendi. Çocuklar için hazırlanan kitaplar da ücretsiz olarak dağıtıldı. Yaratılışçılık, yavaş yavaş Türkiye’de yerleşiyor.
Ortadoğu Üniversitesi’nden Aykut Kence “Onların tezleri 1985 yılından itibaren okul kitaplarında görünüyor. Bu zamanlarda ilk okullarda evrim fikrine rastlamak bile imkansız. Son on yıl içinde yetişen öğretim görevlilerinin pek çoğu yaratılışçılığa “döndü”ler. Bilimler Akademisinin yaptığı araştırmaya göre ülkedeki lise öğrencilerinin % 75’i evrim teorisine inanmıyorlar.”
La Liberation Gazetesi, 6 Şubat 2007
Fransa’nın en önemli gazetelerinden La Liberation’da 6 Şubat 2007 tarihinde “Yüzlerce liseye Yaratılışçı Türk Yazarın Kitabı Yollandı” başlıklı bir haber yer aldı. Haberde şu ifadeler yer alıyordu:
“Yaratılış Atlası fosil ve hayvan resimlerini destek alarak, 19. yy da Darwin yandaşlarının savunduğunun aksine insanın hiçbir değişim geçirmeden kaldığını ispat etmeye çalışıyor. Yazar ve editor Harun Yahya internet sitesinde birçok dile çevrilmiş eserlerine yer veriyor ve görüşünü desteklemek amacıyla Kuran’dan alıntılar yapıyor. Harun Yahya Türkiye’de Yaratılışçılığın en büyük savunucusu (şampiyonu) olarak tanınıyor…”
La Croix Gazetesi, 4 Şubat 2007
La Croix isimli, Fransa’da yayınlanan bir diğer önemli gazetede de Yaratılış Atlası’nın Fransa’da bir tartışma başlattığını konu alan bir haber yer aldı. Haberde Yaratılış Atlasında yer alan fosillerden de bir örnek verildi. 280 milyon yıllık bir kurbağa fosili ile canlı bir örneği kıyaslayarak, Atlas’tan “Canlılar yaratıldıklarından bu yana değişmemiş, evrim geçirmemişlerdir” şeklinde bir alıntı yapıldı. (http://www.la-croix.com/photo2/index.jsp?docId=2293906&rubId=4085)
Science Dergisi, 16 Şubat 2007
“Yaratılış Atlası” Science Dergisinde
Evrim yanlısı yayınlarıyla tanınan Science dergisinin 16 Şubat 2007 tarihli sayısında Harun Yahya müstear ismiyle eserlerini yayınlayan sayın Adnan Oktar’ın Yaratılış Atlası’nın etkilerinden bahseden “İnanç ve Bilim” başlıklı bir haber yer aldı. Haberde özetle şu ifadeler yer alıyordu:
Uzun zamandır evrime yapılan “en göz kamaştırıcı görünümlü saldırı”: Bu, son haftalarda kendilerine Yaratılış Atlası gönderilen Avrupalı bilim adamlarının ortak görüşü.
Lüks baskı, 768 sayfalık büyük ciltli kitap, 9/11 de dahil olmak üzere birçok kötülüğün kaynağı olarak Darwinizm’i gösteren Türk yazar Harun Yahya tarafından kaleme alınmış. Yayıncı, binlerce olmasa da kitabın yüzlerce nüshasını Batı Avrupa’daki en az dört ülkedeki araştırmacıya göndermiş.
Yüzlerce nüshası özellikle okul ve kütüphane müdürlerine gönderilen Fransa’da kitap pek çok kişiyi rahatsız etti.
Harun Yahya, 1997 yılından beri İslami Yaratılışçılık konusunda çalışmalar yapan Bilim Araştırma Vakfının (BAV) başkanı Adnan Oktar’ın müstear ismi. (Science, 18 Mayıs 2001, s.1286).
Yahya, Dünya’nın milyarlarca yıllık bir yaşa sahip olduğunu kabul etmekle birlikte, canlıların evrimsel bir süreç sonucunda oluştuğu düşüncesini reddediyor. Yedi ciltlik “Yaratılış Atlası”nın ilk cildinde 500’den fazla sayfa günümüzde yaşayan canlılarla tıpa tıp aynı olan fosillerin resimlerine ayrılmış. Yahya bu fosillerin evrim teorisini çürüttüğünü söylüyor.
Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesinden biyolog Aykut Kence “Türkiye’de BAV’ın yaratılışçılığı yayma konusunda oldukça başarılı olduğunu” belirtiyor. Son yapılan bir araştırmaya göre ortaokul biyoloji öğretmenlerinin yüzde ellisinden fazlasının “evrim konusunda şüphede” olduklarını söylüyor Kence.
Harun Yahya’nın kitapları ayrıca Arapça, Urduca ve İslam ülkelerinde konuşulan diğer dillere de çevrildi.
Sorulara e-posta ile verdiği cevapta, Yahya’nın sözcüsü Fransa’nın “Nazilerin zamanında olduğu gibi kitapları toplatıp yakabileceklerini…
Ancak Darwinizm’in çöküşünün getirilen yasaklamalarla önlenemeyeceğini” belirtiyor. ( Science, Vol. 315. no. 5814, p. 925 )
Fransız televizyon kanalı TF1’in internet sitesi,   2 Şubat 2007
‘Yaratılış Atlası’ Televizyon Kanallarında da İlgi Gördü
Fransa’da yayın yapan TF1 Isimli televizyon kanalının internet sitesinde 2 Şubat  2007 tarihinde “Yaratılışçı Müslüman bir Kitap Liselere Yayıldı” başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde Le Figaro dergisinde yer alan habere yer verildi. (http://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,3388666,00-ouvrage-scolaire-qui-refute-darwinisme-.html,
http://www.france24.com/france24Public/fr/nouvelles/      france/20070209-livre-creationiste-ecoles.html)
“Yaratılış Atlası”nın Çeşitli İnternet Sitelerindeki Yankıları
Darwinist Panik
Eğitim kurumlarımıza, Darwinizm’i reddeden, 770 sayfalık zengince resimlendirilmiş, ‘Yaratılış Atlası’ isimli kitaptan yüksek miktarda gönderildi. Kitap, birçok eserin sahibi Harun Yahya (Adnan Oktar’ın müstear ismi) adında bir Türk tarafından hazırlanmış…
http://yvesdaoudal.hautetfort.com/archive/2007/02/02/panique-darwinienne.html
Darwin, 1 Numaralı Terörist
Parlak ve kaygan kağıda, çok sayıda resimle zenginleştirilmiş, lüks baskılı, üstelik postayla elinize ulaştırılan böylesine güzel bir kitap almak her zaman nasip olmaz. Genellikle bu tarz bir hediyenin sahibi olan alıcılar konuyu fazla kurcalamazlar. Ama bu defa durum farklı. Harun Yahya (gerçek adı Adnan Oktar) tarafından yazılmış olan kolej, lise ve üniversite öğrencilerinin faydalanmasına uygun 700 sayfalık “Yaratılış Atlası” eksiksiz bir dille Darwinizm ve evrim teorisini reddediyor. Darwin’in fikirleri ile totaliterizm, terörizm arasında bağ kuruyor… ( http://passouline.blog.lemonde.fr/2007/02/02/darwin-terroriste-no1/)
Harun Yahya ve Darwinizm
Le Nouvel Observateur dergisinin internet sitesinde Harun Yahya’nın çalışmalarıyla ilgili çeşitli yorumlara yer verildi. Bu yorumlardan bir tanesinde özetle şu ifadeler yer alıyor:
İslam’ı tanımayan gayri Müslümanlar için ve aynı şekilde İslam hakkında bilgilerini derinleştirmek isteyen fransızca konuşan Müslümanlar için Harun Yahya çok güzel bir referans. Çünkü yazıları ve internet sitesinde ücretsiz olarak temin edilen kitapları (www.harunyahya.com) çok içten metinler. Kitapları yaklaşık kırk dile çevrilmiş.
Kuran’ı çok kolay anlamaya izin veren 3 küçük kitabı okumak çok iyi olur: “İslam’ı Tanımak”, “Temel Kavramlar” ve “Kavimlerin Helakı”
Harun Yahya’yı okumak aynı zamanda onun nasıl Darwinizm’i çürüttüğünü bilmeyi sağlıyor. O, Le Nouvel Observateur’ün makalesinde dendiği gibi bilime dayanıyor.
Harun Yahya’yı okumak ve Kuran’ı anlamak çok fazla kafa karışıklığını engelleyebilir.
… Harun Yahya’yı okuyun ve kendi fikrinizi oluşturun. Hayran kalacağınıza eminim. Ve bu büyük bir tabuyu kırmanıza da izin verecektir: Evrim teorisini sorgulamak! ( http://tempsreel.nouvelobs.com/)
* Sombreval yayınevinin internet sitesinde de Harun Yahya’nın önemli eseri Yaratılış Atlası’nın Fransa’da oluşturduğu büyük etkiye yer verildi ve Le Figaro’da yer alan haberden çeşitli alıntılar yapıldı. (http://www.sombreval.com/Sombreval-contre-Harun-Yahya_a600.html)
* Bir Fransız siyasi partinin sitesinde, 3 Şubat 2007 tarihinde yer alan haberde Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası isimli eseri hakkında şu bilgilere yer veriliyor:
İslam dünyasında yaratılışçılık, dindarlığın yükselmesiyle aynı zamanda, 80’li yıllarda doğdu… Yaratılışçılığın en aktif tebliğcisi ise “uluslararası Harun Yahya yayınları” dolayısıyla, kesin olarak Harun Yahya’dır. (http://www.gaullisme.biz/article-5503004.html)
TÜRK BASININDAN ‘YARATILIŞ ATLASI’ ÖVGÜLERİ
KİTAPLARIN HÜNKARI
Hiç böylesini görmemiştim… Kargo getirince tek kitap olduğuna bir türlü inanamadım.
Hiç görmediğim bir kitap…
Tarttım kitabın ağırlığı tam 7 kilogram…
7 yaşındaki çocuk yerinden kaldıramaz… Sözünü ettiğim ve hakkında tanıtım yazısı yazdığım kitabın adı: YARATILIŞ ATLASI… Yazarı ise Harun Yahya… Namı diğer Adnan Oktar Hoca…
Reklam sayfaları hariç 764 sayfa… Değme kitaplığa zor sığar…
Konusu mu?
Sevgili okurlar YARATILIŞ ATLASI, Darwin’ci güruhun evrimci cahillerini sinirlendirecek bir kitap…
Görürlerse, içini açıp bakarlarsa, hele bir de ne dendiğini anlarlarsa, mutlaka cin çarpmışa dönerler…
Peki inanır mı evrimci güruh?
İşte orasına hiç ihtimal vermiyorum…
Allah’ı inkar yolu yaratılışı inkarla başlar… Yaratan yoksa (Yüce Allah’ı tenzih ederiz.) din olur mu? Böyle cahil dinsizlerde hiç akıl bulunur mu?
İnançlarının çürütüldüğüne kani olmuşlar ki Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “evrim teorisi”ni (safsatasını) okullarda daha çok, daha geniş tafsilatlarla (ayrıntılarla) zorla kabul ettirmek istiyorlar.
YARATILIŞ ATLASI, cühela takımına 10 bin yıllık, 100 bin yıllık, 1 milyon, 5 milyar, 500 milyar yıl önce yaşamış canlıların ayan-beyan fosillerini ve bugünkü cinsleriyle karşılaştırmalarını gösteriyor.
Ellerine, dillerine, imanlarına, ihlaslarına sağlık…
Eh ne yapalım, evrimci güruh temelli sinirlenecekmiş bu kitabı okurlarsa…
Doğrudur kitapta hiçbir açık bırakılmamış…
Duydunuz mu bilmiyorum sergisini de açmışlardı…
… Unutmadan hemen söyleyeyim… Bu kitap henüz birinci cildidir… Mutlaka arkasından ikinci cildi gelecek…
Kuzey ve Güney Amerika’da, Avrupa’da, Afrika’da ve Ortadoğu’da, Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bulunan fosillerin resimleri ile günümüzde hayatiyetini devam ettiren canlı varlıklar, ağaçlar hiçbir değişime uğramadan gördüğümüz şekilde var…
Evrim diye bir saçmalık yoktur, olamaz…
Tebrik ediyorum Harun Yahya’yı ve çalışma arkadaşlarını…
İnanmayanı kitabı tedarik etmeye davet ediyorum…
Canlı gibi gözüken çam kozalağını, çınar yapraklarını, balıkları, denizyıldızlarını, kertenkeleleri, midyeleri, kırkayakları, arıları, çeşitli hububatı, yılanı, kuşları görmenizde fayda var.
Ben at fosiline, jaguar fosiline ve kartal fosiline hayran kaldım.
Milyon yıl önce de şimdikine benziyorlar.
Maymun fosili de var kitapta. Zerre-i miktarda değişime uğramamış…
Gitti evrim safsatası, geldi Yaratılış Atlası…
Herkese tavsiyem, bu hazine eserden kütüphanelerine almalarıdır… İnsanlar için önemlidir…
Abdurrahim Karakoç / Vakit Gazetesi
EVRİM ZORBALIĞI
Bir kısım ateistler evrim teorisi konusunda dehşetli bir terör fırtınası estiriyor. Hatta bir valiyi, ildeki bir kütüphaneye EVRİM TEORİSİNİ ÇÜRÜTEN BİR KİTAP (Yaratılış Atlası) aldırdığı için medyatik lince tabi tuttular.
Evrim teorisi konusunda şu gerçekler bilinmelidir:
– … Allah’a iman eden kimsenin evrim teorisine inanması mümkün değildir.
– Evrim teorisini mutlak bir doğru olarak göstermek, büyük bir sahtekarlıktır.
– Evrim teorisinin doğru olduğuna iman etmeye çağırmak, işte bu ayrı şeydir ve kimsenin böyle bir zorbalık yapmaya hakkı yoktur.
Evrimcilerin cesaretleri varsa, buyursunlar bir televizyon kanalında ilmi bir açık oturuma katılsınlar.
Evet, cesaretleri var mıdır?
Mehmet Şevket Eygi / Milli Gazete 06 Şubat 2007
FRANSA’DA EVRİM TEORİSİ ŞAŞKINLIĞI
Adnan Oktar’ın “Harun Yahya” imzası ile yayınladığı ve evrim teorisine karşı yaratılış gerçeğinin savunulduğu “Yaratılış Atlası” kitabının, Fransa’da birçok üniversite, kolej ve liseye gönderilmesi Paris’i şaşkına çevirdi. “Evrim teorisi”ni terörizmin kaynağı olarak gösteren kitap, bir haftadır bütün okullarda bulunuyor.
Yeni Şafak / 03 Şubat 2007
FRANSA VE YARATILIŞ ATLASI
Harun Yahya, Türk İslamcı araştırmacı Adnan Oktar’ın müstear ismi… Harun Yahya, hacimli bir kitap hazırladı. Yaratılış Atlası adlı kitap geçen ay Türkiye’de çıktı.
Fransa’da Deprem Etkisi Meydana Getiren
Dev Eser
Evrim teorisini yalanlayan yüzlerce fosile yer verilen ve 28×38 cm.’lik dev ebadı, baskı kalitesi ve tekniği ile dünyada tek olan 764 sayfalık “Yaratılış Atlası”nda, teorinin çöküşü hakkında en doyurucu bilgileri bulabilirsiniz. Eser, kapağındaki orijinal hologram görüntülerle, parlak kuşe kağıdıyla, toplam 1500’ü aşkın renkli resim, fotoğraf ve belgeyle benzersiz bir görünüme sahip. Ayrıca “Evrimin Fosillere Yenilişi” isimli VCD belgesel bu dev eser ile birlikte…
Darwincilik Terörü Kökleştirdi
Kitap, masumların öldürülmesini haram kılan İslam’ı savunuyor. Allah’ın müminlere rahmet ve şefkati emrettiğini ifade ediyor ve Darwinciliği, komünizm ve Marksizm gibi terörü kökleştiren teoriler arasına koyuyor.
Yaratılış Atlası Fransa’ya birkaç gün önce ulaştı ve orada dünya ayağa kalktı.
… Yaratılış Atlası kitabında yer alan bilimsel gerçeklerin ayrıntılarına, sosyo-siyaset bilimiyle bağlantısına ve bu gerçeklere dayanarak terör olgusunun açıklanmasına girmek istemiyorum; ancak Fransa’da bilimsel bir kitaba yönelik bu “korkuya” ve “faşizme, Nazizme ve teröre temel oluşturmuş” bir teorinin nasıl savunulduğuna işaret etmek niyetindeyim.
Vakit Gazetesi / Mısır’da Yayımlanan El Mısriyyun Gazetesinden Alıntı – 5 Şubat 2007
YARATILIŞ ATLASI’NA VALİ EMRİ
Binlerce üst düzey bürokrata gönderilen “Yaratılış Atlası”ndan Kırklareli Valisi Hüseyin Avni Coş’a da gönderildi.
… Vali Hüseyin Avni Coş tarafından 25 Eylül 2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’a gönderilen “Sayın Bakanım” diye başlayan mektupta, “Harun Yahya mahlaslı yazar tarafından yazılan ‘Yaratılış Atlası’ isimli kitabın ciddi bir çalışma görüntüsü verdiği, halk kütüphanesine konulmasının faydalı olacağı” belirtildi.
Şimdi kütüphanede:
İlk defa Adnan Oktar’ın bir kitabı Kırklareli valiliği İl Yayın İnceleme Komisyonu kararıyla Halk Kütüphanesine bağış kitap olarak alındı…
Vali, Oktar’ın kitabını Halk Kütüphanesine niçin aldıkları konusunda ise şunları söyledi:
“Kitap çok profesyonelce hazırlanmış, bilimsel bir kitap gibi geldi bana. O yüzden kütüphanede bulunmasının faydalı olabileceğini düşündüm. Yaratılışla ilgili bilimsel bir kitaptır. Bir teoriyi desteklemek için yazılmış ciddi bir kitap izlenimi verdi.” (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/5886011 .asp?m=1&gid=112&srid=3429&oid=9)
Materyalizmin Çöküş Müjdesi
Sayın Adnan Oktar’ın “Yaratılış Atlası” adlı benzersiz eserinin, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen gazete-televizyon yayınlarında ve internet sitelerinde bu denli büyük bir yankı uyandırması bu dev eserin ulaştığı her noktadaki güçlü etkisini gözler önüne sermektedir.
Yaratılış Gerçeği’yle ilk kez bu kadar “net” ve “itiraz edilemez” şekilde karşılaşan Fransa’da yaşanan bu panik havası, gerçekte materyalizmin -uzun zamandır örtbas edilmeye çalışılan- resmi çöküşünü müjdelemektedir. Allah’ın izniyle 21. yüzyıl insanlığın altın çağı olacak, din ahlakına karşı olan tüm akımlar, inananlar tarafından fikren bertaraf edilecektir.
“De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok  olucudur.” (İsra Suresi, 81)

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/4191/Fransada-yasanan-ideolojik-deprem-evrimcilerin-Yaratilis-Atlasi-panigi