Galapagos İspinozlarının Evrimsel Değişimi Yanılgısı

New Scientist dergisinin 22 Temmuz 2006 tarihli sayısında “Evolution in action by Darwin’s finches (Evrim Darwin’in ispinozlarıyla işbaşında)” başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda, Galapagos ispinozları üzerindeki çalışmalarıyla tanınan araştırmacılar Peter ve Rosemary Grant’in 2003 ve 2004 yıllarında adaları etkileyen kuraklık sürecindeki bazı gözlemlerine yer veriliyordu. Adadaki kuraklığa bağlı olarak ispinozların yiyeceğini oluşturan tohumlarda görülen azalma, Geospiza fortis ve Geospiza magnirostris türü ispinozların gaga ebatlarında değişimle sonuçlanmıştı.

Daha iri ve ağır gagaya sahip olan G. magnitrostris, kuraklıktan arta kalan iri ve sert tohumların kabuklarını kırmada G. fortis’e göre daha başarılı olduğu için avantajlı konuma geçmiş, G. fortis ise bu süreçte daha küçük tohumları tüketmeye zorlanmıştı. Bu tohumlar ise daha çevik ve küçük bir gaga ile kırılmaya uygun olduğu için, küçük gagalı G. fortis bireyleri diğerlerine göre avantajlı konum elde etmiş, popülasyon içindeki oranları artış göstermişti. Buna göre G. fortis, iri ve sert kabuklu tohumlar üzerinde G. magnitrostris’le rekabete girmek yerine başka özellikteki tohumlara yönelmiş, popülasyon giderek daha küçük gagalı bireylerden meydana gelmeye başlamıştı.

New Scientist dergisinde durumla ilgili olarak gözboyayıcı bir yorum yapılıyor ve “Böylece ilk kez rekabetten kaçınmanın yol açtığı evrimsel değişim başından sonuna gözlemlenmiş oldu” ifadesine yer veriliyordu.

Ancak sözkonusu gözlemin evrimsel bir değişim olduğu iddiası kesin ve bilimsel olarak geçersiz bir iddiadır. İspinoz gagasında gözlemlenen küçülme, ispinozların DNA’sında gerçekleşen herhangi bir genetik bilgi kazancına dayanmamaktadır. Bir diğer deyişle biyolojik bir yenilik sözkonusu değildir. Buradaki durum, ispinoz popülasyonlarında önceden varolan özelliklerin dış etkenlere bağlı olarak dalgalanma göstermesiyle ilgilidir. Ispinoz popülasyonlarına herhangi bir yeni bilgi eklenmemiş, canlılar farklı özellikteki farklı canlılara dönüşmemişlerdir. Canlılarda yeni genetik bilgi kazancı, yani evrimleşme sözkonusu değildir.

G. fortis bireyleri iri gagalı G. magnitrostris’le kalın kabuklu tohumlar üzerinde rekabet etmek yerine küçük tohumlarla beslenmeye yönelmektedir. Bu süreçte küçük gaga bir avantaj olarak ortaya çıktığı için gagası yeterince küçük olmayan G. fortis bireyleri besin bulmakta daha fazla güçlük çekmekte, sayıları da buna bağlı olarak azalmaktadır. Bunun sonucunda ise G. fortis popülasyonu içinde küçük gagalı bireylerin oranı artış göstermiş olmaktadır.

Dikkat edilirse bu süreç sadece mevcut olan özelliklerin (bu durumda gaga ebatları) ayıklanmasıyla ilgilidir. Kuraklık, gaga ebatlarını belirleyen bir faktör kabul edilse de ispinozların veya gaga gibi bir organın ilk olarak nasıl ortaya çıktığını açıklayamaz.

Ve yine bu faktör, canlının yepyeni bir genetik özellik kazanmasına da sebep olmamıştır.

Bu ise Darwin’in teorisinin varsaydığı tipte bir biyolojik değişim değildir. Çünkü burada canlıların kademeli olarak yeni özellikler kazanıp başka türlere dönüşmesi gibi bir durum sözkonusu değildir. Böyle bir sonuç, ne bu örnekte, ne de evrim biyologlarınca yapılmış sayısız deney ve gözlemde elde edilmemiştir. Tüm bilimsel deney ve gözlemler, biyolojik değişimin tür içi varyasyonlarla sınırlı kaldığını, türleri birbirinden ayıran genetik engeller olduğunu ortaya koymuştur.

Bu sebeplerden ötürü New Scientist’in “evrimsel değişim” yorumu, bir yanılgıdan ibarettir. Dergi yönetiminin varyasyonların popülasyon içindeki oranlarında görülen dalgalanmaların Darwinizm için bir kanıt oluşturmadığını görmelerini diliyor, asılsız Darwinizm propagandasına son vermelerini tavsiye ediyoruz.  

http://harunyahya.org/tr/NetCevap/146772/Galapagos-Ispinozlarinin-Evrimsel-Degisimi-Yanilgisi