Gerçeği Bilmek

 

Bu kitap, her insanın ister istemez içinde olduğu büyük bir gerçekten bahsetmektedir:

“Hayatımızı meydana getiren herşey, ruhumuz tarafından idrak edilen bir algılar bütünüdür. Dünyamızı ve içindeki kişileri, mekanları, olayları tıpkı bir rüya gibi, sadece görüntü olarak beynimizde algılarız. Eğer ‘asılları’ varsa bile, onlarla asla muhatap olamayız…”

Alışkanlıkların ve küçüklükten itibaren edinilen önyargıların etkisinden sıyrılıp konuya akılcı şekilde yaklaşan her insan, bu büyük gerçeği kavrayacaktır.

Konunun dört insan arasında geçen karşılıklı konuşmalarla anlatıldığı bu kitapta, insanların bu gerçeği anlamalarını engelleyen önyargılar giderilmekte veya içine düştükleri yanlış anlamalar izah edilmektedir.

Kitabı okurken, bu dört insanla birlikte siz de düşünecek, onlarla birlikte siz de içinde bulunduğunuz büyük gerçek üzerinde yoğunlaşacaksınız. Böylece, gördükleri rüyayı gerçek zanneden, bu şekilde kendilerini kandıran ve gafet içinde yaşayan insanlardan farklı olarak, dünya hayatının büyük gerçeğini bilmiş olacaksınız. 

Unutmayın ki bu gerçek, insanın Allah’ın varlığını, sonsuz kudretini ve ahiretin yakınlığını kavramasına vesile olacak büyük bir ilimdir.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/666/Gercegi-Bilmek