Gerçekler 2

Bu kitabın hazırlanmasındaki amaçlardan biri, şimdiye kadar insanlığın maruz kaldığı zulmün kökeninin Darwinizm’in öğretileri olduğunu bir kere daha ortaya koymaktır. Faşizmin ve komünizmin Darwinizm’le olan bağlantısı, ırkçılığın Darwinizm kökenli olduğu, komünist yönetimlerin politikalarının Darwinizm’in iddiaları doğrultusunda belirleniyor olması gibi gerçekler tarihi ve sosyal olaylar ışığında incelenmektedir.

Darwinizm’in bilimsel yönden hiçbir geçerliliğinin olmadığı delillendirilmekte, ayrıca bu köhne teorinin neden ayakta tutulmaya çalışıldığı gerçeği de gözler önüne serilmektedir. Canlılardaki iman delillerinin yer aldığı bölümde verilen çarpıcı örnekler ise yaratılış gerçeğini ortaya koymakta, evrendeki herşeyi yaratanın üstün güç sahibi Rabbimiz olduğunu hatırlatmaktadır.

Son bölümde detayları verilen “büyük gerçek” ise, söz konusu ideolojileri besleyen diğer bir kaynak olan materyalizmin iddialarını temelden çürütmekte ve dünyanın maddeci felsefelerinin iddia ettiğinden tamamen farklı bir yer olduğunu ortaya koymaktadır.

Kitabı okuduktan sonra materyalizmin ve Darwinizm’in savunulmasının ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlayacak, zulme karşı duyarlı olmamanın insanlık açısından önemini fark edeceksiniz.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/670/Gercekler-2

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon