Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Robert Davis, Richard Dawkins gibi ateistlerin İskoç müfredatı üzerinde kurmaya çalıştıkları baskıya karşı eğitimcileri uyardı

İngiltere’de faaliyet yapan The Christian Institute isimli kuruluşun internet sitesinde yer alan bir habere göre, Glasgow Üniversitesi’nden Robert Davis isimli bir eğitim uzmanı, Richard Dawkins gibi ateistlerin İskoç okullarında diğer görüşleri elimine ederek müfredatı tek taraflı eğitime zorladıklarını belirtmiş ve eğitimcilere önemli uyarılarda bulunmuştur.

Prof. Robert Davis İskoç müfredatının söz konusu ateist lobinin baskısı altında olduğunu şöyle ifade etmiştir:

“Ateizm dışındaki görüşleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ve bu görüşlerin yanlış ve geçersiz olduğunu, eğitim ve öğretimde hiçbir şekilde yer almamaları gerektiğini söylüyorlar. Bu durumda Yaratılış inancının müfredatta bulunma hakkı ortadan kaldırılmış oluyor. İskoç müfredatı hiç şüphesiz büyük bir baskı altında. Bu kişilerin eğitimciler üzerinde güçlü bir etkileri var ve bunun mutlaka sorgulanması gerekiyor.”

Bilindiği gibi Sayın Adnan Oktar yıllardır dünyanın her yerinde, tüm okullarda ve üniversitelerde Darwinizm’in resmi olarak okutulduğunu, okul idarelerinin, hatta devlet idarecilerinin buna ses çıkaramadıklarını anlatmaktadır. Sayın Oktar gerek yazdığı eserlerde gerekse yerli ve yabancı basına verdiği röportajlarda evrimin dünyanın hemen her ülkesinde adeta resmî bir ideoloji haline geldiğini defaatle belirtmiştir. Tüm dünyada öğrenciler, hiçbir bilimsel delille desteklenmemesine ve bilimsel olarak tamamen çürütülmüş olmasına rağmen, tüm fen derslerinde evrim teorisini öğrenmektedirler. Kısacası, tüm dünyada tek yanlı eğitim yapılmakta, bilimsel delilleriyle Yaratılış gerçeğinden derslerde bahsedilememektedir. Oysa eğitimin özgür olması, derslerde evrimin yanı sıra Yaratılış’ın da öğretilmesi gerekmektedir. 

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/106476/Glasgow-Universitesi’nden-Prof-Robert-Davis-Richard-Dawkins-gibi-ateistlerin-Iskoc-mufredati-uzerinde-kurmaya-calistiklari-baskiya-karsi-egitimcileri-uyardi