Gören, duyan, hisseden Rabbimiz’in bahşettiği ruh’tur


Beynin içinde göz yoktur ama insan kusursuz güzellikte bir dünyayı sürekli olarak seyreder.

Beynin içinde kulak yoktur, ama insan sürekli olarak hiçbir hışırtısı, cızırtısı olmayan kusursuz netlikte bir ses duyar.

Beyin bir yere dokunamaz, ama eli ayağı olmadan bütün her şeyi mükemmel şekilde hisseder.

Gören, duyan, hisseden RUH’tur. Her şeyi insanın ruhunda var eden, gösteren, duyurtan, hissettiren Yüce Rabbimiz olan Allah’tır.

http://harunyahya.org/tr/Guncel-Yorumlar/9418/Goren-duyan-hisseden-Rabbimizin-bahsettigi-ruhtur