Gözün görmesi için 40 temel parçasının aynı anda, uyum içinde var olması gerektiği doğru mu?

– Evet doğru. Göz indirgenemez komplekslikte bir organdır. Örneğin sadece gözyaşı bezinin olmaması, tüm gözün fonksiyonunu kaybetmesine yol açacaktır.

bkz. İndirgenemez komplekslik