Hallucigenia

 


Kambriyen devrinde bir anda ortaya çıkan canlılardan biri olan Hallucigenia’nın fosilinde, saldırılara karşı korunma sağlayan dikenler vardır.

Canlıların bugünkü mükemmel halleriyle yeryüzü katmanlarında belirdiği Kambriyen devrinde bir anda ortaya çıkan canlılardan biri de Hallucigenia’dır. (bkz. Kambriyen devri) Bu Kambriyen canlısının fosilinde, saldırılara karşı korunma sağlayan dikenler ya da sert kabuklar yer alır. Bu konuda evrimcilerin açıklayamadıkları nokta, ortada hiçbir “avcı” canlının bulunmadığı bu devirde bu hayvanların nasıl bu kadar iyi bir korunmaya sahip olduklarıdır. Ortada avcı hayvanların bulunmayışı, konuyu “doğal seleksiyon”la açıklamayı imkansız kılmaktadır.

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15904/Hallucigenia