Hayali at serisinin geçersizliği, bugün kabul edilen bir gerçek mi?

– Evet. At serisi çok sayıda çelişki ve aykırılıklar barındırdığı ve geçersizliği kanıtlanmış izahlara dayandırıldığı için bugün tamamen çürütülmüş bir senaryodur.

Evrimcilerin at serisi diye adlandırdıkları sahte sıralama sadece kendi devirlerinde yaşayıp türleri tükenmiş birbirleriyle ilgisi olmayan hayvanlardan oluşmaktadır. Bulunan her yeni fosil, bu hayali şemaların geçersizliğini ortaya koymaktadır.