Hayvanlarda Göç Mucizesi

Bir ay boyunca yere hiç inmeden 15.000 km. uçan albatroslar, göçleri sırasında dünyanın çevresini dolaşan kırlangıçlar, 3.000 km.lik bir mesafeyi katedebilen çekirgeler, doğumlarından kısa bir süre sonra 6.000 kilometrelik yolculuğa çıkan yılan balıkları ve daha birçok canlı.

En hafifleri 35-40 gram olan, en ağırları ise 130 tona kadar varabilen bu canlılar yaşamları boyunca bir yerden başka bir yere seyahat ederler. Göç olayında pek çok hayvan kilometrelerce mesafeyi, hiçbir yol gösterici, hiçbir vasıta olmadan kateder. Bunun önemi, hava koşulları ve iklim değişiklikleri dikkate alındığında ve katedilen mesafeler hayvanların vücut ölçüleri ile kıyasladığında daha da çarpıcı boyutlara ulaşır. Göçteki dikkat çekici nokta sadece mesafelerin uzunluğu değildir. Birçok göçmen kuş bir bölgede senelerce yaşadıktan sonra eski kışlık bölgesine geri dönebilir. Bunların yanı sıra göç yolculuğu büyük bir fizyolojik hazırlığı gerektirir. Yüksek enerji gereksinimi, kötü hava koşulları, yemek bulma problemleri ve düşmanlar ise göç sırasında karşılaşılabilecek olumsuz koşullardan sadece birkaçıdır. Tüm bu zorluklara rağmen kuşlar uzun mesafeleri nasıl aşmaktadırlar? Üstelik pek çok canlı onları göçe zorlayacak kötü hava şartları ya da besin kaynaklarında bir azalma gibi sebepler olmamasına rağmen nasıl karar almakta ve ne zaman göç etmeleri gerektiğini nereden bilmektedirler? Göç esnasında yönlerini bulmak için onlara kim rehberlik etmektedir? Bir başka ifadeyle, kör tesadüfler kuşlara yön bulmayı, uzun mesafeleri katederken enerji tasarrufunda bulunmayı, zamanı algılamayı nasıl öğretmişlerdir? Kuşkusuz tesadüflerin zaman belirleme ve yön bulma gibi şuur gerektiren kavramları bilip, bunları canlılarda mekanizma olarak var etmesi söz konusu değildir. Tüm bu soruların cevabı bize bilinç ve akıl sahibi bir Yaratıcı’nın varlığını göstermektedir. Kuran’da “… O’nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur” (Hud Suresi, 56) ayetiyle bildirildiği gibi, tüm canlılar Allah’ın denetimindedir. Bu kitapta Allah’ın yaratışındaki ihtişam, hayvanların hayranlık uyandırıcı göçleri konusu ele alınarak anlatılmaktadır.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/1617/Hayvanlarda-Goc-Mucizesi

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon