‘Hiç kimse bilimsel teorilere itiraz etmiyor, sadece evrime bir itiraz var’ iddiasına cevap

25 Ocak 2011 tarihli NTV evrim programında kuantum teorisinin veya Einstein’in iddialarının hiç sorgulanmadığı, fakat sadece evrime yönelik bütün dünyada bir itiraz olduğu belirtilmektedir. Bu ifadelerle söz konusu Darwinistler, sözde mağdur evrim ve mağdur Darwin politikalarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar.

Söz konusu Darwinistler evrime itirazın sebebini aslında gayet iyi bilmektedirler. Evrime itirazın sebebi, diğer teorilerin bilimsel delillerle desteklenmiş ve ispatlanmış olması, evrimin ise tek bir bilimsel delil ile bile desteklenememiş bir sahtekarlık olmasıdır.

Evrime itirazın sebebi, tarihin en büyük bilim sahtekarlığı olmasına rağmen, 150 yıldır insanlara okullarda zorla okutulması, devlet kurumlarında zorla savunuluyor olmasıdır.

Evrime itirazın sebebi, bilimle, ilimle, fenle, delillerle değil, yalnızca Darwinist diktatörlüğün dikta rejimi ile, öfkeyle, tehditle, nefretle, holiganlıkla, sahtekarlıkla insanlara zorla dayatılıyor olmasıdır.

Evrime yapılan itiraz; tek bir proteinin bile tesadüfen ortaya çıkamayacağı, mutasyonların asla evrim gerçekleştiremeyecekleri, tek bir tane bile ara fosil olmadığı ispatlanmışken ve dev bilimsel delillerle evrim çökertilmişken, evrimin hala gazete manşetlerinden bir gerçekmiş gibi verilmesi ve evrime itirazın baskı ile durdurulmaya çalışılması nedeniyledir.

Evrime itirazın sebebi; insanlara birer hayvandan başka bir şey olmadıkları telkinini vererek, onları sorumsuz, amaçsız, umursuz, sevgisiz, vefasız, vicdansız ve öfke dolu varlıklar haline getirmesi nedeniyledir. İnsanlara çatışmayı, ırkçılığı, bölücülüğü, kan dökmeyi, kitle katliamlarını, savaşları makul gibi gösterip, tarihte 350 milyondan fazla kişinin katledilmesine neden olması nedeniyledir.

Evrime itirazın sebebi; tüm alemlerin, tüm varlıkların, tüm güzelliklerin ve muhteşem eserlerin Yaratıcısı, Aziz ve Ulu olan Yüce Rabbimiz’in yaratma sanatına karşı geliştirilmiş karşı bir ideoloji -bir pagan dini- olması, insanları ve toplumları dinsizliğe sürüklemesi, onları ahlaksızlığa ve cinayetlere açık birer hayvan haline dönüştürmesi ve dejenere toplumlar oluşturmasıdır.

Evrim, aklı başında her insan tarafından itiraz edilmesi, inkar edilmesi ve susturulması gereken bir vebadır. Bu vebaya karşı geniş önlem almak, insanları yıllardır acıya, gözyaşına, kargaşaya ve savaşa sürükleyen bu beladan tüm toplumları ivedilikle arındırmak gerekmektedir.

Evrimin bilimsel olarak desteklenmediği konusunda bilinçlenmeye başlayan ülkelerde bu itiraz daha yoğun hale gelmektedir. İşte bu yüzden Darwinistlerin tüm çabalarına rağmen Türkiye ve ABD bu konuda başı çekmektedirler.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için:

Avrupa’da 350 milyon insanın öldürülmesine sebep olan şeytanın dini Darwinizm’dir

Darwinizm fitnesinin dünyaya getirdiği zarar, artık Darwinist yayınlar tarafından da itiraf ediliyor -1

Darwinizm fitnesinin dünyaya getirdiği zarar, artık Darwinist yayınlar tarafından da itiraf ediliyor -2

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/37742/Hic-kimse-bilimsel-teorilere-itiraz-etmiyor-sadece-evrime-bir-itiraz-var-iddiasina-cevap