Hoatzin kuşu

 


Günümüzde yaşayan Opisthocomus hoazin kuşunun kanatlarında da aynı Archæopteryx gibi pençe benzeri tırnaklar yer alır.

Evrimcilerin, Archæopteryx‘i ara geçiş formu olarak gösterirken dayandıkları noktalar, hayvanın dinozorlara benzeyen iskelet yapısı, kanatları üzerindeki pençeleri ve ağzındaki dişleridir. (bkz. Archæopteryx) Bunlar nedeniyle Archæeopteryx’in sürüngen özelliklerini hala yoğun olarak taşıyan, bazı kuş özelliklerini de yeni kazanmış olan bir geçiş formu olduğu iddiasındadırlar.

Oysa sözü edilen “sürüngen özellikleri”, gerçekte Archæopteryx‘i bir sürüngen yapmaz. Özellikle Archæopteryx‘in kanatlarındaki pençeler öne sürülerek yapılan iddialar geçersizdir. Çünkü bugün de dünyada pençe-kanatlara sahip birçok kuş yaşamaktadır. Örneğin Avustralya’da yaşayan Hoatzin kuşunun da aynı Archæopteryx‘te olduğu gibi kanatlı pençeleri vardır 203 ve yine Archæopteryx‘te olduğu gibi küçük bir omurgayla uçmaktadır. Oysa sırf bu nedenle, evrimciler tarafından Archæopteryx‘in uçamadığı veya iyi uçamadığı iddia edilir. Bu durum, Archæopteryx‘teki pençe, diş ve iskelet yapısı gibi özelliklerin, onu bir sürüngen değil, özgün bir kuş türü yaptığını göstermektedir.

Oysa evrimci bakış açısıyla her türlü taraflı yorum yapılabilir. Eğer Hoatzin kuşu, bugün uygun tabakalarda fosil olarak bulunmuş olsaydı, büyük olasılıkla aynı Archæopteryx gibi bir ara geçiş formu olarak ileri sürülecekti. Ancak bu canlının hala yaşaması ve bir kuş olduğunun da apaçık belli oluşu, evrimcilere bu imkanı vermemektedir.

203 J. Lear Grimmer, National Geographic, August 1962, p.391

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15909/Hoatzin-kusu