İki canlının genlerinin benzer olması, birbirine fiziksel olarak benzediklerini gösterir mi?

– Hayır göstermez. Örneğin nematod solucanları ve insan DNA’larında %75’lik bir benzerlik söz konusudur. Ancak bu durum insanın %75 solucan olduğunu göstermez ya da arada sadece %25’lik bir fark bulunduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla maymunlarla insan genleri arasındaki benzerlik, evrim açısından hiçbir delil sağlamaz; sadece kasıtlı bir propaganda yöntemidir.

bkz. Darwin DNA’yı Bilseydi