İlkel tanıtılan geçmiş medeniyetlerin çok ileri teknoloji kullandıkları, usta bir sanat anlayışına sahip oldukları doğru mu?

– Evet doğru. Yarı maymun yarı insan, konuşma yeteneğinden yoksun, dik duramayan, sadece garip hırıltılar çıkaran, vahşi mağara adamları tamamen halkı kandırmaya yönelik propagandadır. Oysa maymun adam gibi tanıtılan insanlar, çok iyi inşa edilmiş gemilerle okyanus yolculukları yapmakta, günümüzdeki ressamları aratmayacak bir yetenek ve estetik anlayışı ile resimler çizmekte, müzik aletleri yapmakta, giyim-kuşam zevkine sahip yaşamaktalardı.

MÖ 7-11 bin yıllarına ait olan kaplar, masa modeli ve kaşık, dönemin insanlarının yaşam düzenleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Evrimcilerin iddiasına göre bu dönemde insanlar henüz yerleşik düzene geçmişler ve yeni yeni medenileşmeye başlamışlardır. Oysa bu malzemeler, dönemin insanlarının kültürlerinin eksiksiz olduğunu, tam anlamıyla medeni bir yaşam sürdüklerini göstermektedir. Bu insanlar, tıpkı günümüzdeki insanlar gibi masalarda oturmakta, tabaklarda, çatal, kaşık, bıçak kullanarak yemeklerini yemekte, misafirlerini konuk etmekte, onlara ikramda bulunmakta, kısaca düzenli bir hayat yaşamaktaydılar. Elde edilen bulgular bütünüyle incelendiğinde, sanat anlayışlarıyla, tıp bilgileriyle, teknik imkanlarıyla, günlük yaşantılarıyla Neolitik çağ insanlarının tıpkı kendilerinden öncekiler ve sonrakiler gibi insani bir yaşam sürdükleri görülmektedir.

bkz. Taş devri hiçbir zaman yaşanmadı!