İnsan Aklının Evrim Geçirdiği İddiası Neden Bir Safsatadır?

Darwinistler, insanın bir atom yığını olduğu iddiasındadırlar. Darwinistlerin, “İnsan biyolojik bir makinedir” iddialarına göre şuursuz atomlar bir araya gelmiş ve düşünen, yorum yapan, laboratuvarda kendisini inceleyen insana dönüşmüştür. Kuşkusuz ki bu, büyük bir mantık çöküntüsüdür.

www.Kurandaevrimyok.com

http://harunyahya.org/tr/Makaleler/162478/Insan-Aklinin-Evrim-Gecirdigi-Iddiasi-Neden-Bir-Safsatadir