John Durant’ın İnsanın Atası İle İlgili İtirafları (İngiliz Bilim İlerleme Derneği’nin 1980’lerdeki bir toplantısından)
 

Acaba, aynen “ilkel” efsaneler gibi, insan evrimi teorileri de kendilerini yaratanların değer sistemlerini, onların kendileri ve toplumları hakkındaki inanışlarını geçmişe yansıtarak, güçlendiriyor olabilir mi?”  (Roger Lewin, Bones of Contention, s. 312)

İnsan evrimine dair düşüncelerin, gerek bilim-öncesi gerekse bilimsel toplumlarda benzer işlevler üstlenip üstlenmediği kuşkusuz sorulmaya değer bir konudur… Yakından incelendiğinde ortaya çıkmaktadır ki, her defasında, insanın kökeni hakkındaki fikirler, geçmiş kadar bugünü de yansıtmaktadır, geçmişteki atalarımızın deneyimleri kadar kendi deneyimlerimizi yansıtmaktadır… Bilimin bir an önce efsanesizleştirilmesine acilen ihtiyacımız vardır. (John R. Durant, “The Myth of Human Evolution”, New Universities Quarterly 35 (1981), s. 425-438)

http://harunyahya.org/tr/Evrimcilerin-Itiraflari/11570/John-Durantin-Insanin-Atasi-Ile-Ilgili-Itiraflari-(Ingiliz-Bilim-Ilerleme-Derneginin-1980lerdeki-bir-toplantisindan)