Kambriyen Devrinde binlerce kompleks canlı türünün, hiçbir ataları olmadan bir anda ortaya çıktığı doğru mu?

– Evet doğru. “Biyolojik Big Bang” olarak da adlandırılan bu durum, 530 milyon yıl öncesine ait canlıların evrim geçirmeden, bir anda fosil katmanlarında var olduklarını göstermektedir.

bkz. Kambriyen Patlaması