KAMBRİYEN DÖNEMİ

Kambriyen dönemi, en erken hayvanların dahi son derece kompleks yapılarla aniden ortaya çıkmış olduklarını göstermektedir, ki bu durum tam yaratılışın bir delilidir. Canlıların sahip olduğu mükemmel yapılar, evrim teorisinin gerektirdiği gibi eksik, yarım ve işlevsiz aşamalar sergilemeksizin, kusursuzca fosil kayıtlarında belirmişlerdir. Günümüzden yaklaşık 530 milyon yıl önce, tüm yeryüzünde büyük bir ihtişam içinde sergilenen canlı çeşitliliği ve kompleksliği evrim teorisinin çıkmazlarından biridir. Bu filmde henüz tek hücrelilerin yaşamakta olduğu bir ortamda, birbirinden kompleks canlıların, sözde atalarına dair hiçbir kalıntıya sahip olmadan aniden var olduklarına ve evrim teorisinin geçersizliğini nasıl ilan ettiklerine şahit olacaksınız.

http://harunyahya.org/tr/Kisa-Anlatim-Videolar/4744/KAMBRIYEN-DONEMI