Kan ve Kalp Mucizesi

Bedeninizde akan kanın varlığından daha önce hiç haberiniz olmasaydı ve bir gün bunu aniden keşfetseydiniz, bir hayli şaşırırdınız. Sizi ilk hayrete düşüren, derinizin hemen altında alabildiğine kırmızı bir rengin hakimiyeti olurdu. Bu sıvının son derece hızlı bir biçimde hiç durmadan akmakta olduğunu öğrendiğinizde ise daha da çok şaşırırdınız. Herhangi bir nedenle dışarıya akan kanın bir süre sonra “kendiliğinden” durup pıhtılaşarak, aktığı bölgeyi tamamen farklı bir görünüme getirmesi ise şaşkınlığınızı daha da artırırdı. Biraz detaylı incelediğinizde ise kan olmadan bedeninizin yaşayamadığını ama belki de daha ilginci, “bedeniniz olmadan da kanın yaşayamadığını” fark edecektiniz. Bütün bunlar ise kafanızda daha birçok sorunun oluşmasına neden olacaktı. Bu sıvının neden böyle “özel” olduğunu ve bedeninize kim tarafından, neden ve nasıl yerleştirilmiş olduğunu merak etmeye başlayacaktınız.

Evrimcilere göre bu soruların cevabı tesadüflerdir yani insan bedenindeki kusursuzluk, evrendeki muazzam düzen, birbirinden çeşitli hayvan ve bitkiler, kısacası var olan herşey “tesadüfen” oluşmuştur. Ancak yeryüzündeki “herhangi bir şey” biraz derinlemesine incelendiğinde, evrim teorisinin ne kadar büyük bir yanılgı olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Her sistem öylesine detaylı ve akılcıdır ki, tesadüflerle meydana gelmesi bir yana, tek bir tesadüfün bile sistemin akışını bozacağı hemen görülür.

Sistemin her parçasında, her detayında kusursuzluk vardır. İnsanın detaylarını henüz bir yüzyıl önce ve sadece genel hatları ile keşfedebildiği bu mükemmel sistemi yaratan herşeyden üstün olan, sonsuz güç sahibi Yüce Allah’tır.

http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/1640/Kan-ve-Kalp-Mucizesi

DOSYA İNDİR
doc_icon pdf_icon