Kaplumbağaların kökeni

 


45 milyon yıllık tatlı su kaplumbağası fosili

Bilinen en eski deniz kaplumbağası kalıntısı: Brezilya’da bulunan 110 milyon yıllık bu fosil, bugün yaşayan örneklerinden farksız.

Bir sürüngen sınıfı olan kaplumbağalar, fosil kayıtlarında kendilerine özgü kabuklarıyla birlikte bir anda belirirler. Evrimci kaynakların ifadesiyle “kaplumbağalar diğer omurgalılardan çok daha fazla ve iyi korunmuş fosiller bırakmalarına rağmen, bu canlılar ile kendisinden evrimleştikleri varsayılan diğer sürüngenler arasında hiçbir geçiş formu bulunmamaktadır”.14

Omurgalılar paleontolojisi uzmanı Robert Carroll ise aynı konuda şu bilgileri verir:

En eski kaplumbağalara Almanya’daki Triasik devri fosil yataklarında rastlanır. Bugün yaşayan örneklerine çok benzeyen sert kabukları sayesinde kolaylıkla diğer türlerden ayırt edilirler. Daha erken ya da daha ilkel kaplumbağalara ait hiçbir iz tanımlanamamıştır. Oysaki kaplumbağalar çok kolaylıkla fosilleşirler ve fosillerinin çok küçük parçaları dahi bulunsa kolaylıkla tanınırlar.15

Bu canlı sınıfı, yeryüzünde bir anda ortaya çıkmıştır ki, bu durum onları  Allah’ın yaratmış olduğunun bilimsel kanıtlarından biridir.

14. Encyclopedia Britannica, “Turtle- Origin and Evolution”, vol. 26, 1992, ss. 704-705.
15. Robert Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, s. 207

http://harunyahya.org/tr/Evrim-Sozlugu/15951/Kaplumbagalarin-kokeni