Kara Hayvanlarına Ait Fosil Örnekleri (2/2)

Gelincik Kafatası

gelincik kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Paleosen dönemi
Yaş: 60 milyon yıl
Bölge: Çin

Evrimci yayınları incelediğinizde sürüngenlerin memelilere nasıl dönüştüğüne dair bilimsel terimlerle süslü birçok evrimci masal okursunuz. Ama aklınıza takılan soruların bir tanesine bile mantıklı bir cevap alamazsınız. "Soğukkanlı olan sürüngenler vücut ısısı üretmeye nasıl başlayıp, sıcakkanlı memelilere dönüşmüşlerdir? Pullarını tüylerle değiştirmeyi nasıl başarmışlardır? Hiçbir alt yapıları yokken ne şekilde süt üretmeye başlamışlardır?" gibi soruların makul ve bilimsel açıklamaları bu yayınlarda hiçbir zaman yer almaz. Çünkü evrimcilerin bu sorulara verebilecekleri gerçekçi cevapları yoktur. Bir de Darwinistlere "Bu değişimi gösteren fosil var mı?" diye sorarsanız çok daha derin bir sessizlikle karşılaşırsınız. Çünkü tüm umutsuzca arayışlarına rağmen, evrimciler böyle bir fosil bulamamışlardır.

Kutup Porsuğu Kafatası

Kutup Porsuğu Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Paleosen dönemi
Yaş: 60 milyon yıl
Bölge: Çin

Evrimcilerin memelilerin kökenine dair senaryoları, bir hayal gücü zorlamasından başka bir şey değildir. Öne sürdükleri iddialarına dair en küçük bir delil dahi yoktur, sürüngenlerin memelilere dönüşmesi bilimsel olarak mümkün değildir. Resimdeki 60 milyon yıllık kutup porsuğu fosilinin de ortaya koyduğu gibi, her bir memeli türü herhangi bir ortak ata olmadan, kendisine has özelliklerle var olmuş ve soyu devam ettiği müddetçe bu özelliklerini hiç değiştirmemiştir.

Kaplan Kafatası

Kaplan Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 80 milyon yıl
Bölge: Çin

Bilim yazarı Richard Milton, Shattering The Myths of Darwinism (Darwinizm'in Mitleri) adlı kitabında, Darwinistlerin tüm göz boyama gayretlerine rağmen, teorinin bilimsel delillerden yoksun olduğunu şöyle ifade eder:

"Ancak bütün bu iddialara rağmen ne gariptir ki, gerçekten objektif bir kişinin şunu söylemesi mümkün değildir: 'İşte, benim aradığım kesin bilimsel kanıt burada.'" (Richard Milton, Darwinizm'in Mitleri, Gelenek Yayınları, Eylül 2003, s. 21)

Milton'un da dile getirdiği gibi evrim teorisine delil arayan kimse her defasında eli boş dönecektir. Bu kimseyi en çok hayal kırıklığına uğratan alanlardan biri de fosil kayıtları olacaktır. 150 yıla yakın süredir yapılan araştırmalarda evrimi destekleyen hiçbir fosil görülmemiştir. Tüm fosil bulguları, tek bir ağızdan, canlıların evrim geçirmediğini, yaratıldığını söylemektedir.

Gelincik Kafatası

Gelincik Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 23 – 5 milyon yıl
Bölge: Çin

Mustelidea familyasına dahil olan gelincikler, milyonlarca yıldır değişmeyen yapılarıyla, evrimin iddialarını yalanlayan canlılardan biridir.

Yapılan jeolojik araştırmalar, diğer tüm bilim dalları gibi, evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyarken, Yaratılış'ın açık bir gerçek olduğunu gözler önüne sermektedir. Londra Üniversitesi'nde hücre biyolojisi profesörü olan Edmund J. Ambrose, bu duruma şu sözleriyle dikkat çekmektedir:

"Jeolojik araştırmaların bugün gelinen safhasında, jeolojik kayıtlarda, Yaratılışçıların,  Allah'ın her bir türü ayrı olarak yarattığı düşüncesine ters düşecek hiçbir bulgu yoktur…" (Dr. Edmund J. Ambrose, The Nature and Origin of the Biological World, John Wiley & Sons, 1982, p. 164)

Benekli Geyik Kafatası

Benekli Geyik Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 78 milyon yıl
Bölge: Çin

Tüm canlılığın bilinçsiz, amaçsız bir tesadüfler sürecinin ürünü olduğu düşüncesi, bir 19. yüzyıl hurafesidir. Bugüne kadar elde edilen tüm somut bulgular, evrimin hurafeden ibaret olduğunu teyit etmiştir. Bunlardan biri de fosil kayıtlarıdır. Evrimcilerin hayalindeki süreç, fosiller tarafından hiçbir zaman desteklenmemiştir.

Canlılar resimdeki 78 milyon yıllık benekli geyik fosili örneğinde görüldüğü gibi, on milyonlarca yıl boyunca aynı kalmışlardır. Bu aynılık, evrimin yaşanmadığının en önemli ispatlarından biridir.

Yer Köpeği Kafatası

Yer Köpeği Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 88 milyon yıl
Bölge: Çin

Viverridae familyasına dahil olan bu canlılar, Carnivora (yırtıcılar) takımındandır. Evrimciler, diğer tüm canlıların olduğu gibi, yer köpeklerinin de kökenini teorilerine göre açıklamaktan acizdirler. Fosil kayıtlarında, bu canlıların sözde atası olan herhangi bir canlı yoktur. Yer köpeklerinin aşama aşama oluştuğunu gösteren bir fosil de bulunmamaktadır.

Resimdeki 88 milyon yıllık fosilin de ortaya koyduğu gibi, söz konusu canlılar var oldukları ilk andan beri aynı özelliklere sahiptir. On milyonlarca yıl boyunca değişmemiş, yani evrim geçirmemişlerdir.

Yaban Domuzu Kafatası

Yaban Domuzu Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 87 milyon yıl
Bölge: Çin

Suidae familyasına dahil olan yaban domuzlarının 3 farklı türü olduğu bilinmektedir. Diğer tüm canlılar gibi, yaban domuzları da tarih boyunca hep yaban domuzu olarak var olmuş, başka bir canlıdan türememiş, başka bir canlıya da dönüşmemişlerdir. Fosil bulguları bu gerçeğin ispatıdır.

87 milyon yıl önce yaşamış olan yaban domuzlarının günümüzdeki yaban domuzlarıyla aynı özelliklere sahip olduğunu gösteren resimdeki kafatası fosili karşısında, evrimcilerin demagojilerinin ve propagandalarının bir değeri yoktur. Evrimciler bunlarla, ancak kendilerini kandırmaya devam edebilirler, akıl ve mantık sahibi insanların ise evrim aldatmacasına kanmaları artık mümkün değildir.

Kutup Porsuğu Kafatası

Kutup Porsuğu Kafatası

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 23 – 5 milyon yıl
Bölge: Çin

Darwinistlerin 150 yıldır devam eden ara form fosili arayışı büyük bir hüsranla sonuçlanmıştır. Günümüzde evrimcilerin delil diye ortaya koyabilecekleri hiçbir bulgu yoktur. Antropolog Jeffrey H. Schwartz fosil kayıtlarının, Darwinizm'in aleyhine olduğunu şöyle ifade eder:

"Pek çok paleontolog fosil kayıtlarında, kayıp halkaları bulmak yerine, sadece büyük boşluklarla ve bugüne kadar kaydedilmiş fosil türleri arasında herhangi bir ara form olmadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi." (Schwartz, Jeffrey H., Sudden Origins, 1999, s. 89)

Antilop Kafatası

Antilop Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 83 milyon yıl
Bölge: Çin

Darwinizm için yıkıcı bir darbe olan fosil kayıtları, evrimcilerin sürekli göz ardı etmeye çalıştıkları bir konudur. Evrimciler, fosil bulguları üzerinde konuşmak yerine, hayal ürünü senaryolar anlatmayı ve demagoji yapmayı tercih eder, bu yolla propagandalarını devam ettirirler.

Evrimciler ne kadar gerçeklerden kaçsalar da, resimdeki 83 milyon yıllık antilop kafatası fosili gibi milyonlarca fosil, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını haykırmaktadır.

Tibet Kum Tilkisi Kafatası

Tibet Kum Tilkisi Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 86 milyon yıl
Bölge: Çin

Yırtıcı memeliler takımından (Carnivora) olan Tibet kum tilkileri, sadece kum tilkisi olarak da anılırlar. Genellikle uçmayan kuş türleri, tavşanlar ve diğer kemirgenlerle beslenirler.

Fosil kayıtları kum tilkilerinin hep kum tilkisi olarak var olduklarını, başka bir canlıdan türemediklerini ispatlamıştır. Günümüz kum tilkileriyle her yönden aynı olan 86 milyon yıllık resimdeki kum tilkisi kafatası fosili, evrimcilerin sadece hayallerini dile getirdiklerinin delilidir. Darwinistlerin iddia ettikleri gibi bir süreç hiçbir zaman yaşanmamıştır, evrimci varsayımlar bilimsel dayanaktan yoksundur.

Bozayı Kafatası

Bozayı Kafatası

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 74 milyon yıl
Bölge: Liao Yang, Liaoning, Çin

20. yüzyılın önde gelen evrimcilerinden George Gaylord Simpson'ın açıklamaları, evrim teorisinin ne kadar büyük bir çıkmaz içinde olduğunu göstermektedir:

"Bu, memelilerin 32 ayrı takımının hepsi için geçerlidir… Her takımın bilinen en eski ve (sözde) en ilkel üyesi, bu takıma ait temel karakterlerin hepsine zaten sahiptir ve hiçbir durumda bir takımdan bir diğerine doğru ilerleyen devamlı bir gelişim bilinmemektedir. Çoğu örnekte farklılık o kadar keskin ve boşluk o kadar büyüktür ki, tüm bir takımın kökeni spekülatif ve son derece tartışmalıdır…" (George G. Simpson, Tempo and Mode in Evolution, New York: Columbia University Press,  1944, pp. 105, 107.)

Evrimcilerin de itiraf ettiği gibi, Darwinizm'in canlılığın kökeniyle ilgili iddiaları "spekülasyonlar"dan ibarettir. Resimdeki 74 milyon yıllık bozayı kafatası fosili gibi somut bulgular ise, Yaratılış'ın açık bir gerçek olduğunu göstermektedir.

Panda Kafatası

Panda Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 96 milyon yıl
Bölge: Çin

Sadece bambu yiyerek beslenen büyük pandalar, Ailuridae familyasının üyesidir. Asıl vatanları Çin'in Batı bölgeleridir.

Günümüzdeki pandaların taşıdıkları tüm özelliklere sahip olan, bundan 96 milyon yıl önce yaşamış olan pandalar evrimi reddetmektedir. Fosillerle ispatlanan bu gerçek, açık ve net olarak ortadadır. Darwinistlerin ısrarla göz ardı etmeye çalışmaları, bu gerçeği değiştirmez. Canlılar evrimsel bir süreç sonucunda ortaya çıkmamıştır. Canlı ve cansız tüm varlıkları Allah yaratmıştır.

Gri Kurt Kafatası

Gri Kurt Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 65 milyon yıl
Bölge: Çin

Darwinistlerin fosiller karşısındaki çaresizliğini gözler önüne seren bulgulardan biri de, resimdeki 65 milyon yıllık gri kurt kafatası fosilidir.

Evrimciler söz konusu canlıların hayali evrim sürecini delillendirebilecek bir tane dahi bulgu ortaya koyamazken, sayısız fosil gri kurtların evrim geçirmediğini, yaratıldığını ispatlamaktadır.

Balıkçı Sansar Kafatası

Balıkçı Sansar Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 78 milyon yıl
Bölge: Çin

Bundan 78 milyon yıl önce yaşamış kutup kedileriyle, günümüzde yaşamakta olanlar arasında hiçbir fark yoktur. Eğer evrimcilerin iddiaları doğru olsaydı aradan geçen on milyonlarca yıl içinde balıkçı sansarlar birçok değişikliğe uğramalı ve aşama aşama başka canlılara dönüşmeliydi. Ancak böyle bir dönüşüm hiçbir zaman yaşanmamıştır. Canlı türlerinin milyonlarca yıl aynı kalması, evrim teorisi için öldürücü bir darbedir.

Sırtlan Kafatası

Sırtlan Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 90 milyon yıl
Bölge: Çin

Yıllardır sahte ara formlarla, soyu tükenmiş canlıların fosilleri üzerinde yapılan spekülasyonlarla ayakta tutulmaya çalışılan evrim teorisi, artık varlığının son noktasına gelmiştir. Darwinistler tarafından özenle saklanan Yaratılış delili fosiller, halkın bilgisine sunulmuş, evrimcilerin canlıların tarihine dair tüm yalanları ifşa edilmiştir.

Resimde görülen 90 milyon yıllık sırtlan kafatası fosili de bunlardan biridir. Bu fosilin günümüzde yaşayan örneklerinin tıpatıp aynısı olduğunu gören bir kimsenin, evrim masalına inanması mümkün değildir.

Kutup Porsuğu Kafatası

Kutup Porsuğu Kafatası

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 90 milyon yıl
Bölge: Çin

Pek çoğu akademik kariyere sahip olan, belki düzinelerce kitap okumuş, sayısız araştırma yapmış, bilimsel makaleler yayınlamış Darwinistlerin, çok açık olan gerçekleri dahi fark edememeleri oldukça şaşırtıcı bir durumdur. Örneğin, bugün yaşamakta olan canlıların milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığını ortaya koyan "yaşayan fosiller"in Darwinizm'i yalanlayan somut deliller olduğunu bir türlü kavrayamazlar. Bunu kavrayamadıkları gibi, teorilerini delillendirecek hayali "ara canlılara" ait fosiller bulunmadığını da kabullenemezler.

Darwinistlerin bu kavrama güçlüğüne rağmen, resimdeki 90 milyon yıllık kutup porsuğu kafatası fosili gibi sayısız fosil, evrimin hiç yaşanmadığını deşifre etmektedir.

Timsah

Timsah fosili

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 65 milyon yıl
Bölge: Çin

Darwinistler, sürüngenlerin kökenlerinin deniz canlıları olduğunu iddia ederler. Hiçbir bilimsel bulguyla destekleyemedikleri bu iddiaya göre, günün birinde susuz kalan balıklar karaya çıkmak zorunda kalmışlar ve böylece sürüngenleri oluşturmuşlardır. Ancak bu senaryoyu destekleyecek bir tane bile yarı balık yarı sürüngen özellikleri taşıyan bir canlının fosiline rastlanmamıştır. Yüz binlerce fosil içinde, balıklar hep balık, sürüngenler hep sürüngen olarak görülmektedir. Bulunan her fosil, bugünkü türlerle tıpatıp aynıdır ya da geçmişte yaşamış, ama bugün soyu tükenmiş bazı canlılara aittir.

Bunlardan biri de resimde görülen 65 milyon yaşındaki timsah fosilidir. Bu fosil, timsahların hep timsah olarak var olduklarının delilerindendir.

Kurbağa

Kurbağa fosili

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 40 milyon yıl
Bölge: Çin

Evrimci senaryo, omurgasızlardan evrimleşen balıkların, bir süre sonra da karada yaşama imkanı olan amfibiyenlere dönüştüklerini iddia eder. Ama diğer tüm evrim masalları gibi, bu senaryonun da hiçbir delili yoktur. Yarı balık yarı amfibiyen bir canlının yaşadığını gösteren tek bir fosile bile rastlanmamıştır. Tam tersine elde edilen tüm fosiller, balıkların hep balık, amfibiyenlerin ise hep amfibiyen olduğunu ispatlamıştır.

Resimde görülen 40 milyon yıllık kurbağa fosili de kurbağaların bu zaman zarfında hiçbir değişime uğramadıklarını, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir.

Semender Larvası

Semender Larvası fosili

Dönem: Paleozoik zaman, Permiyen dönemi
Yaş: 290 milyon yıl
Bölge: Almanya

Evrimciler semenderler gibi amfibiyenlerin sözde atasının balıklar olduğunu iddia eder ama bu iddialarını bir türlü delillendiremezler. Darwinistlerin kendilerince amfibiyenlerin atası olarak gösterdikleri üç farklı balık türü vardır. Bunlardan biri ünlü yaşayan fosil Coelacanth'tır. Ancak 1938 yılında Hint Okyanusu'nda canlısının yakalanmasıyla, evrimcilerin bu balık üzerinde yaptıkları spekülasyonların geçersiz olduğu anlaşılmıştır. Bir diğer balık grubu ise Rhipidistia takımından balıklardır. Bu balıkların yüzgeçlerinde, Coelacanth'ta olduğu gibi kalın bir doku ve kemikler bulunmaktadır. Bu farklı yapılardan dolayı, bu canlıda ayaklar oluşmaya başladığı iddia edilmektedir. Oysa, bu yapıların kara canlılarının ön ve arka ayakları ile hiçbir benzerliği bulunmamaktadır. Evrimcilerin üçüncü "amfibiyen atası" adayları ise, akciğerli balıklardır. Bu balıklar solungaçlarının yanı sıra yüzeye çıkarak hava soluyabilirler. Ancak sahip oldukları akciğer yapısının kara canlılarının akciğerleri ile hiçbir benzerliği bulunmamaktadır. Bu balığın iskelet yapısı da amfibiyenlerden çok farklıdır.

Evrimciler amfibiyenlerin sözde atası olarak hangi balık türünü kabul ederlerse etsinler, bir balığın amfibiyene dönüşebilmesi için geçirmesi gereken değişiklikler çok fazla sayıdadır. Dolayısıyla iki türün arasında birçok ara form bulunması gerekir; yarı yüzgeçli- yarı ayaklı, yarı solungaçlı-yarı akciğerli, yarı böbrekli vb. garip canlıların yaşamış olması ve bu canlıların sayılarının milyonlarca olması gerekir. Ancak, fosil kayıtlarında bu tür canlıların bir tanesine dahi rastlanmamıştır. Sayısız fosilin arasında tam balıklar, tam amfibiyenler vardır, ancak bu tür ara geçiş formları bulunmamaktadır. Bu evrimcilerin de kabul ettiği ve evrim teorisini yalanlayan bir gerçektir.

Timsah

Timsah fosili

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 90 milyon yıl
Bölge: Çin

Darwinistler, sürüngenlerin amfibiyenlerden türediğini iddia ederler. Ancak amfibiyenlerin ortak bir ataya sahip olduğu iddiasını delillendiremedikleri gibi, sürüngenlerin amfibiyenlerden türedikleri iddiasını da delillendiremezler. Pek çok bilim adamı da bu gerçeğin farkındadır. Örneğin, Omurgalı Paleontolojisi ve Evrim kitabını yazası Robert L. Carroll şöyle söylemektedir:

"Ne yazık ki ilk sürüngenin gerçek atası olabilecek bilinen tek bir örnek yoktur. Böyle bir ara formun bulunmayışı amfibiyen-sürüngen geçiş sorununu cevapsız bırakıyor." (Robert L. Carroll, "Problems of the Origin of Reptiles", Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society, cilt 44, No. 3, Temmuz 1969, s.393)

Resimdeki 90 milyon yıllık timsah fosili de, timsahların herhangi bir hayali atadan türemediklerinin, hep timsah olarak var olduklarının, on milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerinin ispatıdır.

Fil Dişi

Fil Dişi fosili

Dönem: Senozoik zaman, Paleosen dönemi
Yaş: 60 milyon yıl
Bölge: Çin

Resimde görülen fosil, 60 milyon yıllık bir file ait bir diş örneğidir. Bundan 60 milyon yıl önce yaşamış fillerin, günümüzde yaşamakta olan örnekleriyle aynı yapısal özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan bu fosil, evrimi yalanlayan bulgulardan biridir.