Kitap Dünyası: Bir Zamanlar Darwinizm

Bu kitapta, Darwinizm’in aslında bilimsel olarak çoktan çöktüğü anlatılmaktadır. Zaten hiçbir zaman gerçekçi bir bilimsel dayanağı olmayan bu teori, bilim düzeyinin yetersizliği nedeniyle, bir süre için bazılarına “ikna edici” görünmüş, ama bu ikna ediciliğin de bir aldatmaca olduğu ortaya çıkmıştır. Darwin’in evrim teorisini savunmak için son 150 yıldır öne sürülen iddiaların her biri günümüzde çürümüş durumdadır. Evrimin tüm sözde kanıtları, bir bir yıkılmıştır. Çok yakında, bilim dünyasındaki yanılgı içindeki insanlar da bu gerçeğin farkına varacak, böylesine yanlış bir teoriye nasıl kapıldıklarına şaşacaklardır.

http://harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/7498/Kitap-Dunyasi-Bir-Zamanlar-Darwinizm