Kitap Dünyası: Kara Klan

Yaşadığımız dünyada küçük ya da büyük her toplumun barış ve huzurunu tehdit eden önemli bir sorun vardır: Ahlaki dejenerasyon. Bir başka deyişle, insanların iyi, doğru, dürüst, bağışlayıcı, adaletli, merhametli, namuslu olmak gibi ahlaki erdemleri terk etmeleri, “ahlak dışı” olmayı kendilerine bir yaşam felsefesi haline getirmeleri. Bu sorunun nasıl çözüleceği ise, 21. yüzyılın en önemli meselelerinden birini oluşturmaktadır. Dünya üzerindeki dejenerasyonu destekleyen ve yönlendiren organize bir hareket vardır. Kitabın adı olarak “Kara klan” kavramının seçilmesindeki amaç da, günümüzde dünya üzerindeki ahlaki dejenerasyonu organize eden ve adeta bir ağ gibi tüm ülkelerde uzantıları bulunan bu sosyal yapıyı tanımlamaktır.

Kötülüğü örgütleyen, insanları inkara ve dejenerasyona yönlendiren, yeryüzünde karışıklık ve anarşi çıkaran, huzuru ve güvenliği bozan klan tipi örgütlenme ve birlikler her dönemde var olmuştur ve kıyamete kadar da var olacaktır. Allah’ın dinini ve güzel ahlakı anlatan iman sahiplerinin karşısında benzer bir güruh yer almış, iman edenleri etkisiz hale getirmek, güzel ahlakın yayılmasını önlemek için mücadele yürütmüşlerdir. Bu, Allah’ın Kuran’da bizlere bildirdiği bir gerçektir.

http://harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/7611/Kitap-Dunyasi-Kara-Klan